banner

Wethouder Oisterwijk mag niet praten over The Inside


Ondanks eerdere toezegging door wethouder Peter Smit, komt er voorlopig geen gezamenlijk gesprek met bedrijf, buurtbewoners en gemeente.

Fans zijn op Facebook een actie gestart ‘Zeg ja voor The Inside

Recent publiceerden wij dat er nog geen gezamenlijk gesprek is geweest met gemeente, omwonenden en de evenementenorganisatie, over de voor een aantal inwoners gewenste feestelijkheden in The Inside, en daarbij de overlast die omwonenden ervaren. Liefhebbers van muziekfeesten waarderen de inzet van de creatieve sfeermakers; omwonenden ervaren verstoring in hun normaal rustige leefomgeving.

De woordvoerder van de gemeente liet destijds weten dat ‘de gemeente Oisterwijk zich inspant voor een duurzame oplossing voor alle betrokkenen.’ En wethouder Peter Smit liet persoonlijk weten met beide partijen om tafel te willen, om te kijken naar een oplossing die voor zowel de omwonenden prettig leefbaar, als voor de evenementenorganisatie werkbaar is. Smit zou graag gastheer zijn, en energie steken in een constructief gesprek met de buurt en de ondernemers.

De initiatiefnemers van The Inside hebben de gemeente uitgenodigd, en ook de buurtbewoners hebben gevraagd om met de gemeente te praten over de invulling van het voormalige Insaid gebouw. Een uitnodiging voor gesprek bleef echter uit, er kwam geen reactie.

Buurtbewoners geven hun bezwaar aan met een poster.

Uit navraag blijkt nu waarom: De toezegging van wethouder Peter Smit, om een gesprek te organiseren met The Inside en de buurtbewoners, is door het college (burgemeester en wethouders) uitgesteld: ‘De zaak is op dit moment onder de rechter. Daarom kan de zaak geen onderwerp van bespreking zijn.’

Het bezoek van Burgemeester Hans Janssen, die heeft aangekondigd samen met de politie poolshoogte te gaan nemen tijdens een evenement, gaat wel door. Dit bezoek wordt volgens de gemeente niet aankondigen ‘zodat een objectief beeld van de situatie kan ontstaan en niemand van tevoren zou kunnen worden beïnvloed.’ De burgemeester voegt zijn bevindingen toe aan overlastmeldingen; wat daar eventueel de gevolgen van zijn is nog niet bekend.

Delen: