banner

KVL monument Oisterwijk mag barsten


Met vocht en kou op komst, mag het KVL monument letterlijk barsten. Aangenomen mag worden dat bescherming voor de vorst niet meer lukt.

De eerder dit jaar afgegeven tijdelijke vergunning, zou vervangen moeten worden voor een langere, en die is pas gisteren afgegeven.

Het monument in gloed van zon, verdient beter vinden vele liefhebbers van het historische KVL

Het KVL Monument staat er al jaren troosteloos bij, en het verval is onderhevig aan weersinvloeden, trillingen van bouw werkzaamheden en er waren risico’s op aanstoten door graafmachines. Na het per ongeluk overschilderen van een als historisch erfgoed aangemerkte muurschildering, en de sloop en afvoer van een authentieke stoomketel, hebben diverse historici in Oisterwijk zich zorgen gemaakt om onder andere dit monument, regelmatig aan de bel getrokken, verheugd gereageerd toen in 2016 het bericht kwam dat er een afscherming komt…

Uitstel is afstel?

Volgens de gemeente zou de afscherming in oktober klaar moeten zijn, vervolgens werd dat uitgesteld naar half november, en nu – er staat nog niks –  is er helemaal niet meer bekend wanneer die afscherming er komt, of zelfs óf die er komt?!  Provincie Brabant is zover bekend nog steeds eigenaar, firma BOEi heeft toegezegd het monument te willen kopen, en er is nu ook – zo blijkt – nog onduidelijkheid over wie eigenaar is van de grond?! De eigenaren zouden gemeente en provincie zijn, en die moeten nog toestemming geven om op die grond een afscherming te plaatsen. Was dat eerder nog niet bekend?

Dwangsom

Gemeente Oisterwijk was en is verantwoordelijk voor het toezicht op bescherming van dergelijke monumenten, maar op herhaalde vragen over eventuele maatregelen tot afdwingen of het zelf maatregelen nemen te zorgen voor bescherming, komt geen antwoord. Een ook op de vraag hoe het monument beschermd kan worden tijdens de sloop van het U-gebouw, wat trillingen en daarmee afbrokkelen van het kunstwerk kan veroorzaken, reageert de gemeente niet.

Regen, wind, vorst en trillingen zorgen voor afbreuk van het monument, dat symbool staat voor de noeste arbeid, welke door veel Oisterwijkers op de vroegere leerfabriek werd verricht.

Vooralsnog laten de verantwoordelijken ‘ons’ KVL monument letterlijk barsten…

Bekijk ook deze film, september 2017:

Delen: