banner

Inside Out met gemeentelijke poppenkast (Update)


In alle haast werd er door partij PrO een spoeddebat ingelast; maar even snel gisteren na het debacle met hun voorgenomen wethoudersbenoeming weer ingetrokken; initiatiefnemers, fans en bezwaarmaker van The Inside hebben het nakijken.

Vanwege de aanhoudende klachten van omwonenden, bestaande uit geluidsoverlast en nachtelijke onrust op straat, over de activiteiten van evenementenlocatie The Inside in het voormalige Insaid gebouw aan de Heusdensebaan, zou er vanavond in de raad over gesproken worden. Partij PrO had hierom verzocht in een zogenaamde interpellatie, ook wel spoeddebat.  Partij AB en VVD hebben een openbaar debat in de vorige regeerperiode tegen gehouden; PrO zou dat in deze nieuwe regeerperiode alsnog willen, met name gericht op de grotere activiteiten en de verruimde normen die daarvoor worden gehanteerd.

Fans op Facebook met  ‘Zeg ja voor The Inside

Enkele omwonenden hadden hun inspreek moment voorbereid; de initiatiefnemers van The Inside hadden hun fans opgeroepen naar het raadhuis te komen voor steun, en er werd recent een ‘Zeg ja voor The Inside’ Facebookpagina geopend.

Een aantal betrokkenen vinden het een schandalige actie, en de VVD, eerder tegen het inhoudelijk bespreken van de vergunning in de raad, is van mening dat ‘PrO de inwoners in de kou laat staan. Inhoud en aanpak van dit dossier vinden wij belangrijker dan alle (negatieve) aandacht.’

Middeleeuwse terechtstelling

Ruud van der Star van partij PrO: ‘De bijna Middeleeuwse openbare terechtstelling van de wethouders kandidaat van PrO, door een aantal partijen uit de gemeenteraad, heeft voor de raadsvergadering van vanavond een sfeer gecreëerd waarin wij in een interpellatiedebat geen recht kunnen doen aan de belangen van omwonenden en ondernemers van The Inside. Immers, nog nooit in de geschiedenis is het voorgekomen dat een wethouders kandidaat op deze wijze door de meerderheid van de raad wordt afgewezen. Bij dit feit dient vanavond stil te worden gestaan, want hierdoor is een politieke crisis ontstaan in Oisterwijk.’

Vacuüm

In verband met het beoogde aanbieden van een nieuwe wethouder door PrO, welke deze week werd ingetrokken vanwege een gebrek aan steun door de overige partijen, wil de partij nu alle zeilen bijzetten, om met de raad te kijken hoe ze nu verder kunnen. Wie gaat er op zoek naar een nieuwe wethouder, en kunnen de partijen na dit alles nog samen door die ene deur? Dit debat zal naar verwachting dermate veel tijd en energie vragen, dat het onderwerp The Inside als een vacuüm van de agenda is gezogen. De gevolgen hiervan blijkbaar voor lief nemende: Naast de nog lopende rechtszaak, zorgt ook dit voor verder uitstel en onzekerheid voor alle betrokkenen, zowel voor als tegen.

Poppenkast

Vast en zeker geen toeval, werd vandaag onder de naam The Outsider een nieuwe Facebookpagina onder de aandacht gebracht, en werden er posters gedrukt (zie onder). Dit ‘geluid’ is gericht op de gemeentelijke en politieke poppenkast, zoals enkele inwoners die ervaren, met een steuntje in de rug voor de bezwaarmakers.

De bespreking in de raad is verschoven naar 20 december; de rechtszaak laat nog op zich wachten; het bezoek van burgemeester en politie om de situatie te bekijken zal nog plaats vinden. Hoe lang dit alles nog duurt, er duidelijkheid komt, is niet te overzien…

Een poster over de ‘poppenkast’ zoals enkele inwoners die ervaren (Bron: Facebook The Outsider)