banner

Honderd Mantelzorgers uit Oisterwijk in het zonnetje


Afgelopen zaterdag is in heel Nederland aandacht besteed aan de dag van de Mantelzorg. In Oisterwijk hadden veel mantelzorgers gehoor gegeven aan de uitnodiging van ContourdeTwern en Gemeente Oisterwijk om naar The Inside te komen. Het doel van de middag was dat mantelzorgers elkaar konden ontmoeten en ervaringen konden uitwisselen.

Het naspeel theater, luistert naar verhalen en speel deze na (Foto: Marijke Brocken).

Na ontvangst met koffie en een petit fourtje verplaatste iedereen zich naar de andere kant van het gordijn, waar twee leden van Theater Bovenwater klaar stonden voor de zangworkshop. Zingen verbindt maar maakt ook een hormoon los waar je je prettig door voelt, aldus Claudia, de begeleidster van de workshop. Na enkele opwarmertjes zongen alle mantelzorgers uit volle borst mee met liedjes als “Aan de Amsterdamse grachten” en “Brabant”. Iedereen was erg enthousiast en vond het jammer dat het alweer pauze was. Zingen leidt ook af en geeft een gevoel van zorgeloosheid.

Het tweede deel van de middag stond in het teken van terugspeeltheater. Persoonlijke verhalen van mantelzorgers werden uitgebeeld door de theatergroep, waarbij wethouder Smits de spits afbeet. Zijn boodschap van deze middag was: ‘Laten we teruggaan naar vroeger en meer naar elkaar omkijken, ook in je eigen buurt of wijk.’ Ook andere thema’s kwamen aan bod zoals hoe fijn het is om de regie te hebben. En hoe mooi het zorgen voor iemand anders kan zijn doordat je die persoon dan nog beter en anders leert kennen dan voorheen. Eén mantelzorgster vertelde dat zij zorgde voor haar zus met Parkinson en meegaat naar de bridge bijeenkomst om voor haar de kaarten vast te houden. Soms is mantelzorgen ook al een beetje afscheid nemen van degene waar je voor zorgt. En hoe waardevol de inzet van een vrijwilliger van ContourdeTwern is, bleek ook deze middag weer. Al deze verhalen en thema’s wist de theatergroep terug te spelen, soms komisch, soms indringend maar altijd herkenbaar en met respect voor de verteller.

Wethouder Peter Smit vertelt (Foto: Marijke Brocken).

Na de afsluitende borrel namen veel mantelzorgers hun mantelzorgcompliment in ontvangst en werden zij nog verrast met een kleine attentie. Dit was een kaars met de boodschap: ‘Als elke mantelzorger een ster was, werd het nooit meer donker’.

Steunpunt

Het steunpunt mantelzorg van ContourdeTwern doet nog veel meer dan mantelzorgers in het zonnetje zetten. Als mantelzorger kunt u er terecht voor een luisterend oor en ondersteuning als de zorg voor uw naaste te zwaar wordt. Maar ook voor advies over allerlei regelingen, diensten en activiteiten. Als u zich laat registreren ontvangt u de mantelzorgkrant en wordt u geïnformeerd over alles wat voor u als mantelzorger in Oisterwijk van belang is. U kunt hiervoor contact opnemen met Ingrid Oosterling, mantelzorgconsulent van ContourdeTwern, bereikbaar per telefoon: 013-5284080 of per mail via: ingridoosterling@contourdetwern.nl

DTZ logo low