banner

Gemeente Oisterwijk pakt gevaarlijk groen aan


Ongeveer een half jaar na de constatering van een aantal gevaarlijke plekken, en helaas ook een dodelijk ongeval in Moergestel, heeft gemeente Oisterwijk besloten om twee toezichthouders aan te wijzen om onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeerssituaties te rapporteren.  Niet gezegd is dat de voornoemde plakken en het ongeval hier aanleiding toe zijn geweest.

Uit een inventarisatie blijkt volgens de gemeente dat in de gemeente Oisterwijk 25 locaties zijn waar sprake is van een onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeerssituatie die worden veroorzaakt door particulier groen of een particulier hekwerk. De gemeente wil deze situaties nader in beeld brengen, daarover rapporteren en met de betrokken eigenaren een plan van aanpak maken. De toezichthouders hebben nu de bevoegdheden om dat te kunnen doen.

Links is het zicht nihil, en de spiegel rechts (inzetje) geeft ook geen goed zicht (Foto: Joris van der Pijll).

‘Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in onze kernen. Op sommige locaties beperkt het groen de veiligheid omdat het zicht voor weggebruikers wordt weggenomen. Waar we kunnen, verhelpen we de gevaarlijke situaties zelf, maar op sommige plekken gaat het om particulier groen of hekwerken. Ook die willen we aanpakken. Onze toezichthouders kunnen nu een goed beeld krijgen van de situatie, dit vastleggen en bespreken met de eigenaren. We rekenen er op dat we samen met onze inwoners de situaties weer veilig krijgen,’ aldus Burgemeester Hans Janssen.

De eigenaren van de 25 percelen ontvangen een brief met daarin het verzoek voor een gesprek over de verbetering van de verkeersveiligheid ter plekke. De toezichthouders kunnen hierin adviseren. De aanpak wordt gefaseerd uitgevoerd, de eerste 5 locaties worden binnenkort in behandeling genomen.

Delen: