banner

Onzekerheid over bomen Berkenlaan Oisterwijk


Bewoners in de Berkenlaan weten niet hoe hun straat er na werk aan het riool uit gaat zien. Het werk in de Berkenlaan is gestart, maar de gesprekken met de bewoners zijn nog niet afgerond. ‘De werkzaamheden aan het riool zijn, in overleg met de klankbordgroep, losgekoppeld van de herinrichting van de straat,’ zo laat de gemeente weten.

Het werk is gestart

In een brief aan de inwoners staat dat gemeente de straat groen wil houden, de huidige bomen blijven staan en de inrichting van de straat gelijk blijft. Ook zegt de gemeente dat hetzelfde aanzicht blijft. De toekomstige inrichting van de straat kan later mogelijk nog aangepast worden, daar wil de wethouder binnenkort concrete afspraken over maken met de bewoners. Het vervangen van het riool gaat door als gepland, en maandag is gestart met de aanpassing van leidingen.

Bomen

Berken in de Berkenlaan mogen blijven, maar geschat 50% zou afsterven na werkzaamheden (Bron: Google Maps).

Niet gezegd is wat er moet gebeuren met de geschatte 50% van de bomen die volgens deskundigen door de werkzaamheden afsterven. De bomen, waar ook het B-Team zich voor inzet, blijven nu staan. Maar als die vanwege de werkzaamheden of ouderdom omvallen, is nog onduidelijk wat er daarna gebeurt. Eerst zouden de bomen volgens de gemeente blijven staan, later werd bekend dat een groot deel zal sterven en door de gemeente niet wordt vervangen, en nu zou het aanzicht hetzelfde blijven met mogelijke aanpassing in de toekomst. Ofwel, er is nog onduidelijkheid, en die kan de gemeente op dit moment nog niet wegnemen. ‘De wethouder is nog steeds in gesprek met de klankbordgroep om samen goede vervolgafspraken te maken over behoud van de bomen en herinrichting van de straat,’ aldus de woordvoerder van wethouder Dion Dankers desgevraagd. Als deze gesprekken zijn afgerond wordt de uitkomst daarvan bekend gemaakt; tot die tijd komt er vanuit de gemeente geen informatie over deze gesprekken.

Groen nieuws
Er is ook ander ‘groen’ nieuws. In reactie op vragen van partij PrO, over bomenkap en groenonderhoud, geeft de gemeente aan erg veel te doen voor het behoud van het groen in Oisterwijk.
‘Aan het Mamed Mamodevpad worden 44 bomen gekapt en ook weer 44 bomen herplant, maar ook op andere plaatsen waar bomenkap plaats vindt worden als het mogelijk is nieuwe bomen geplant,’ aldus de gemeente. En ook: ‘Er is frequent overleg tussen het B-team… … Er wordt geen overleg gevoerd over elke te kappen boom in Oisterwijk. De gemeente informeert het B-team op voorhand als het voornemens is bijzondere bomen te kappen, zoals bij het Mamedovpad. Regelmatig wordt samen met het B-team ter plaatse gekeken wat de beste oplossing is…’ Biodiversiteit is voor de gemeente een belangrijk onderwerp in Oisterwijk. ‘De bermen worden ecologisch beheerd en middels maaien en afvoeren worden de bermen verschraald waardoor kruidenrijke bermen ontstaan,’ zo noemt de gemeente een voorbeeld van een ruim pakket aan maatregelen van groen en bloei.

 

Delen: