banner

Oisterwijkse wethouder gesneuveld op misverstand?


Burgemeester en wethouders hebben de ‘dolk’ in de rug van voormalig wethouder Jan de Laat laten zitten, terwijl ze hem heel gemakkelijk hadden kunnen wegnemen, zonder al teveel pijn. Een ‘sorry, we zijn niet helemaal duidelijk geweest…’ was voldoende geweest om in ieder geval de ‘angel’ er uit te halen. Een analyse:

De ‘in de rug gestoken’ wethouder is weg; de door hem benoemde ‘dolksteek’ blijkt berust op een misverstand. Het college (Burgemeester en wethouders) beseft dat hun antwoorden hebben geleid tot verwarring.

Is de ophef over het handelen van het Oisterwijkse college dan voorbij?

Ruud van der Star (PrO) ziet de duidelijkheid die er nu is als een ‘terechte rehabilitatie’, maar ook hij heeft nog steeds vragen. ‘Daarom beraden wij ons. Het lijkt niet te leven bij de andere partijen. Onvoorstelbaar!’ PrO fractievoorzitter Jean Coumans concludeert dat de formele gang van zaken nu duidelijk is: ‘Natuurlijk hadden wij graag onmiddellijk het volledige antwoord ontvangen.’ Coumans gaat intern in beraad: ‘Ik kan op dit moment nog geen reactie geven, maar deze analyse is een interessante.’ Hij doelt op onze vraag, waarom het college het ontstane misverstand niet meteen heeft weggenomen.

Analyse

In september kondigt wethouder Jan de Laat (PrO) zijn vertrek aan. Hij voelt onvoldoende steun van zijn achterban, met als definitieve ‘druppel’, het slotstuk, de ‘dolksteek’. Dit slotstuk betreft het ongeloof dat partijgenoot Ruud van der Star had in de uitleg van het college (burgemeester en wethouders) over een door een ambtenaar zelfstandig uitgekeerd voorschot, een soort ‘lening’ van 220.00 euro aan Tiliander. Kort daarna verklaarde De Laat tegen het Brabants Dagblad: ‘Het voelde als een dolksteek in niet alleen mijn eigen rug, maar in die van het hele college. Zo kon en wilde ik niet verder.’

Ruud van der Star van PrO (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Clip en klaar

Dat ‘ongeloof’ is met de afgelopen week gegeven uitleg weggenomen, clip en klaar! Uit de laatste reactie van het college blijkt, dat de eerdere beantwoording niet juist is geweest. De ambtenaar heeft niet zelfstandig besloten; het besluit is wel degelijk door het college genomen. Het werd niet vermeld in een college verslag, want ‘het stond niet formeel op de agenda,’ aldus het college achteraf. Maar dat het voorschot in een college overleg is besproken en op expliciet verzoek van het college is uitgevoerd, blijkt een feit.

Angel

Precies dat was de ‘angel’ in het ongeloof van Van der Star, en precies dat werd geuit in de media. Het kan burgemeester Hans Janssen en beide wethouders Dion Dankers en Peter Smit onmogelijk zijn ontgaan, en dat ontkennen ze desgevraagd ook niet. Er ontstond ophef: over het besluit, over de uitleg van het college, over het ongeloof van Van der Star, over de ‘dolksteek’ term van De Laat, over het daaropvolgende vertrek, over al of geen mond snoeren, over de eerdere wethouderskeuze, over de nu komende procedure, over roddels en wandelgangen-praat…

Waarom?

Jan de Laat nam maandag 11 september afscheid van zijn wethoudersfunctie (Foto: Joris van der Pijll)

Waarom hebben de burgemeester en wethouders dit misverstand destijds niet meteen weggenomen?
Ze zagen de ‘dolk’ in de rug van hun collega zitten, hebben hem naar verluidt ook zelf ergens voelen steken, maar lieten hem zitten. Pas nadat partij PrO opnieuw vragen stelde, kwam er aanvullend een hele duidelijke uitleg. Hieruit blijkt niet alleen dat het ongeloof van Van der Star begrijpelijk is, maar ook dat geconcludeerd kan worden dat een ‘sorry, we zijn niet helemaal duidelijk geweest…’ voldoende was geweest. Voldoende om in ieder geval bij Van der Star die ‘angel’ er uit te halen.
Burgemeester en wethouders geven geen verklaring voor deze verlate actie; het antwoord op die vraag volgt ondanks herhaaldelijk verzoek niet.

En de vertrokken wethouder?

Als de eerste uitleg van het college meteen juist was geweest, was er geen ophef over ontstaan. Zou wethouder Jan de Laat dan gebleven zijn? Jan de Laat wil desgevraagd niet meer ingaan op deze kwestie, voor hem was zijn uitleg begin september de laatste. Uit eerdere woorden van De Laat blijkt, dat er meer situaties zijn geweest waarop hij zijn besluit heeft gebaseerd. Hij had er immers de hele zomer over nagedacht. De laatste ‘dolksteek’ zoals hij die heeft ervaren, volgde pas begin september.

Die ‘druppel’ is hopelijk niet doorslaggevend geweest, anders is deze wethouder ‘gesneuveld’ op een wel heel erg eenvoudig weg te nemen misverstand…

Delen: