banner

Gemeenten besluiten over herindeling Haaren


De colleges van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 8 en 9 oktober het herindelingsontwerp vastgesteld en leggen dit in december ter besluitvorming voor aan hun gemeenteraden. Het herindelingsontwerp is een routekaart voor de herindeling van de gemeente Haaren. Daarmee is het een belangrijke volgende stap in het herindelingsproces.

Het proces kenmerkt zich volgens de betrokkenen door grote betrokkenheid van alle belanghebbende gemeenten waardoor de samenwerking constructief verloopt. Het uiteindelijke doel wordt door de betrokken partijen nooit uit het oog verloren: een goede (bestuurlijke) toekomst voor de kernen en inwoners van Haaren.

Herindelingsontwerp
De eerste stap naar deze toekomst is het herindelingsontwerp. Dit ontwerp is één document door en voor vijf gemeenten. Het is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Samenvoegen

De stuurgroep Herindeling Haaren

Bij de herindeling van Haaren wordt het Dorp Haaren met een ‘lichte samenvoeging’ bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. In Oisterwijk zijn hiervoor verkiezingen nodig. Deze vinden plaats in november 2020.

Het herindelingsontwerp wordt op 18 december voorgelegd aan de raad van Oisterwijk. Als de vijf raden het ontwerp eensluidend vaststellen, volgt een periode waarin het ontwerp ter inzage komt te liggen. Iedereen uit de betrokken gemeenten kan reageren op elk onderdeel van het herindelingsontwerp door een zienswijze in te dienen. In december volgt hierover nader bericht.

De zienswijzen worden verwerkt in het herindelingsontwerp, waarna het document van naam verandert in het herindelingsadvies. Dit advies wordt voorgelegd aan alle gemeenteraden. Bij vaststelling gaat het advies via de provincie naar het Rijk.

Informatie
De gemeenten hebben een gezamenlijke webpagina ingericht waarop inwoners en belangstellenden het wettelijk traject van de herindeling kunnen volgen. Op www.haaren.nl/herindeling staan o.a. een tijdlijn van het herindelingsproces en alle officiële documenten.

Via onderstaande link volgt u het nieuws in onze lokale media over deze herindeling, en daaronder een link naar het overige nieuws uit het Dorp Haaren:

Delen: