banner

Wat komt er aan nieuwbouw op locatie De Leye in Oisterwijk?


Een mooie opkomst bij de eerste informatie avond voor de nieuwbouw op locatie De Leye, dinsdag in het raadhuis. 18 direct aanwonenden kwamen op persoonlijke uitnodiging; de overige pakweg 80 waren afgekomen op berichtgeving in de media en via de seniorenvereniging. Frenkel Beerens gaf namens de gemeente een mooie presentatie van een aantal uitgangspunten, en nog vele openstaande vragen, die beantwoord mochten worden door omwonenden en betrokkenen. De bedoeling van deze avond: informatie ophalen uit de samenleving, om daarmee een plan tot herontwikkeling te vormen.

De locatie

Het gebied van het huidige zwembad en sporthal De Leye is gelegen tussen het centrum en de woonwijk Bunders, met aan de zuidkant groen en water van de Voorste Stroom; zorgcentrum De Vloet aan de ene, en een paar lage kantoorgebouwtjes aan de andere kant. Het vlak is volgens de gemeentelijke woonvisie met name geschikt voor een woonbestemming. Behoudens zogenaamde ‘ondergeschikte bedrijvigheid’ zoals een kapper of kleinschalige zorg, zijn winkels of bedrijven in dat gebied niet gewenst.

de raadszaal zat goed vol (Foto: Joris van der Pijll).

De sfeer

De sfeer mag er samengevat ongeveer zo uitzien:  Groen, met rondom aan alle kanten een mooi aanzicht, uitzicht en uitnodigende wandel- en fietsomgeving rondom.  De stroom en de groenstrook naast Zorgcentrum De Vloet vragen om een uitnodigend gebied voor wandelaars en fietsers. Het mag een ruimte worden voor ontmoeting.

Verkeer

Het rode fietspad zou onder de loep genomen mogen worden vanwege de vreemde kronkels die er in het pad zitten, alsmede de gevaarlijke kruising daarvan met de Baerdijk. Aanwezigen vroegen ook om het kruispunt Baerdijk – Vloeiweg mee te nemen. Voor het centrumparkeren moet een oplossing geboden worden, alsmede voor de bewoners en bezoekers, maar tegelijk is de wens om ‘het blik’ zo veel mogelijk uit het zicht te onttrekken. Wat volgens Beerens overigens niet per definitie in een kelder moet; er zijn ook andere oplossingen te bedenken, zoals bijvoorbeeld een – al of niet overdekte – binnenplaats.

Doelgroep

Net als alle andere uitgangspunten, is ok hier de definitieve keuze aan de gemeenteraad. Toch is er uit diverse onderzoeken en woonvisies een richting te bepalen. Zo zou er veel behoefte zijn aan appartementen met lift, vormen van zorg en bijzondere doelgroepen. De verhuur of verkoop van deze woningen, zou elders in Oisterwijk voor doorstroming kunnen zorgen voor grondgebonden woningen en starters.

Duurzaam

De locatie van sporthal en zwembad De Leye (Bron: Google Maps Streetview)

Naast wettelijke regels, waaronder tegenwoordig ook ‘zonder gas’, zou de gemeente ook circulair willen bouwen. Het sloopafval zou op een of andere manier hergebruikt mogen worden.  Denk bijvoorbeeld aan het hergebruik van de balken uit de sporthal. Bij de verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar, zal de mate van duurzama bouwen een onderdeel vormen van de aanbesteding; opbrengst in geld is niet het enige waar men naar kijkt.

De bouw

Vanuit de woonvisie van de gemeente, komt men al snel op gestapelde bewoning, geen grondgebonden woningen. Eventueel is een gekoppelde combinatie denkbaar. Een aantal aanwezigen willen geen hoogbouw; anderen willen een afbouw van hoog naar laag als overgang van centrum naar de Voorste Stroom. Tussen de gebouwen zou veel ruimte mogen zitten. Vanuit de appartementen, geven inwoners aan, zouden ruimere balkons met uitzicht moeten voorkomen dat met name de oudere bewoners zich opgesloten voelen.

Planning

Een eerste gedachte over wat er eventueel mag komen, krijgt ook de raad deze week als vraag mee. Daarna worden er ontwikkelingsplannen bedacht die allereerst gepresenteerd en goedgekeurd moeten worden. Ook moet het bestemmingsplan worden aangepast en zullen architecten zich over het gebied, de omgeving en de woonwensen moeten buigen. Het gebied komt na de verhuizing van zwembad en sporthal eind 2019 vrij. Het zal daarna naar verwachten ongeveer een jaar leeg staan, of tijdelijk gebruikt en bewoond worden, om vervolgens aan een projectontwikkelaar verkocht en gesloopt te worden. Daarna volgt nieuwbouw, en dan zijn we ergens in 2022 aangekomen voordat de nieuwe bewoners welkom zijn.

Zoals er ook jaren gesproken is over het opknappen, of herzien of zoals nu volledige nieuwbouw van zwembad en sporthal, zal ook dit traject enige tijd in beslag nemen.  Eerstvolgende stap is het ophalen van wensen bij de gemeenteraad, komende donderdag…