banner

Oisterwijks raadslid roddelt of waarheid mag niet gezegd worden


Een ambtenaar van de gemeente heeft volgens verklaring van het college (burgemeester en wethouders) de interne regels nageleefd toen hij zonder tussenkomst van het college zelfstandig besloot 220.000 euro aan Tiliander te lenen, middels een voorschot. De Oisterwijkse VVD wethouder zou dat nooit toestaan, zo is de stelling. Hierover een korte analyse:

De gemeenteraad is over deze ‘lening’ niet geïnformeerd, en dat verbaast menig raadslid, met name vanwege de diverse en veelbesproken acties die uitgezet zijn om het enkele jaren terug noodlijdende cultuurhuis financieel te redden en het praktische gebruik met diverse impulsen te verbeteren. Volgens het college (burgemeester en wethouders) is dit volgens de regels gegaan.

Ongeloof!

Ruud van der Star (PrO) gelooft niet dat het college hiervan niets heeft geweten, en heeft recent de openbare verklaring van het college in twijfel getrokken; zijn partij volgde zijn vermoeden, en heeft opnieuw vragen gesteld. Het uitgesproken wantrouwen van Van der Star, was voor de kersverse wethouder Jan de Laat (PrO) de druppel in zijn besluit zijn functie te beëindigen. Het hield de gemoederen in de politiek afgelopen week goed bezig.

Roddels!

Volgens Van der Star heeft de VVD gezegd, dat hun voormalige VVD wethouder Ina Batenburg ‘nooit zou toestaan dat een ambtenaar dit zomaar doet.’ Welk VVD lid dit heeft gezegd wil Van der Star desgevraagd niet bevestigen: ‘Ik wil mijn bron beschermen’. De uitspraak van een beëdigd raadslid mag men voor waar aannemen, maar  ‘De VVD vindt dit een kwalijke roddel,’ aldus fractievoorzitter Anne Cristien Spekle; meer uitleg volgt er niet. Wie claimt de waarheid?

Informatiestroom

Het kan betekenen dat de VVD wethouder inderdaad niet op de hoogte was van dit besluit, en daardoor het college niet heeft kunnen informeren. Maar ook zou het kunnen inhouden dat de ambtenaar toestemming heeft gevraagd aan de wethouder, en die toestemming heeft gekregen, zonder dat de wethouder het college, of het college de raad hierin heeft gekend. De vraag blijft waar het in de informatiestroom van ambtenaar naar raad mis is gegaan.

Deze vraag staat overigens los van de noodzaak dit voorschot te betalen. Uit de cijfers van afgelopen week is voldoende gebleken dat die betaling nodig is geweest. De garantstelling voor een lening, waarover de raad zich mag buigen, is nu wel voorgelegd aan de raad. Vanavond commissievergadering, 4 oktober in de gemeenteraad…

Delen: