banner

Berken toch weg in Berkenlaan Oisterwijk (Update)


De gemeente gaf aan dat de Berken in de Berkenlaan mogen blijven, maar dat blijkt niet helemaal waar.

Hetgeen de gemeente beweerde blijkt onjuist, of minstens onvolledig, zo reageerden enkele inwoners na het lezen van ons artikel.

Wethouder Dion Dankers zou er op terug komen, maar die belofte is van enkele weken terug. Het B-team komt vandaag wel met een uitgebreide uitleg, en oproep toch vooral het herplaatsingsbeleid van bomen eens goed onder de loep te nemen. Want bomen kappen, of zoals bij de Berkenlaan vanwege werkzaamheden te laten uitsterven, en vervolgens geen herplant te plegen, dat gaat het B-team te ver.

Berkenlaan

Berken in de Berkenlaan mogen toch niet blijven (Bron: Google Maps).

De gemeente gaat werkzaamheden uitvoeren in de straat, en daarbij zouden de bomen kunnen sneuvelen. Om de huidige bomen te sparen, worden ze volgens de gemeente niet weggehaald. ‘De inwoners van onder andere de Berkenlaan zijn inmiddels via een brief verder geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden in hun straat. De  huidige bomen blijven staan. Alleen de riolering wordt vervangen,’ aldus de woordvoerder van de gemeente enkele weken terug.

Berkenweg

Diezelfde bewoners echter, geven aan dat deskundigen waarschuwen voor verval. De bomen zouden beschadigd raken, en binnen een jaar met naar schatting 50% afnemen. De gemeente zou vervolgens zich niet bereid verklaard hebben die bomen te herplanten. Volgens hen volgens regelgeving, die een bepaalde afstand tot leidingen en kabels voorschrijft. Ook zouden de kosten te hoog worden. Het gevolg: geen Berkenlaan, maar een Berkenweg!

Inwoners reageerden dan ook gepikeerd op het door ons geplaatste bericht, omdat het de waarheid niet zou dekken. Daarbij merkten ze op, dat Berken bij uitstek geschikt zijn om in een straat te plaatsen, omdat die niet diep wortelen. Wethouder Dankers werd hierop ruim twee weken geleden bevraagd, hij vroeg ons om enig geduld, waarop we gewacht hebben met berichtgeving, maar van hem is nog geen reactie ontvangen.

Besluit?

Inwoners komen in actie, en het B-team gaat nu tegen het gemeentelijk besluit in, en trekt meteen ook de besluitvorming ten twijfel. Volgens hen is de gemeenteraad eerder duidelijk geweest, dat openbaar groen beschermd moet worden, en in de leefomgeving van belang is. Het verbaast hen dan ook, dat de ambtelijke organisatie blijkbaar anders beslist. Het B-team mist hierin een visie van het college (burgemeester en wethouders) of de raad. Dit lokaal actieve team van betrokken en deskundige inwoners, wil graag samen met de gemeente naar de mogelijkheden kijken, en voorkomen dat bomen weg moeten, of door werkzaamheden sterven, en niet worden herplaatst. Nu in de Berkenlaan, maar ook voor de rest van Oisterwijk….
Update
Wethouder Dion Dankers laat in reactie op bovenstaande weten een afspraak gepland te hebben met de inwoners voor overleg. Naar verwachting volgt daarna meer informatie.
Delen: