banner

Toegang geweigerd voor parochianen Joanneskerk Oisterwijk


Volgens de woordvoerder van de parochianen uit de voormalige Joannesparochie in Oisterwijk, wordt hen ieder eigen initiatief tot praktiseren van hun geloof in ‘hun’ Joanneskerk ontnomen. Ook een dienst met ‘hun’ pastor die ze zo graag willen, blijkt vooralsnog niet mogelijk, niet in deze kerk.

De groep parochianen heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen sluiting van de Joanneskerk in Oisterwijk. Dat bericht kwam daags voor sluiting in de vorm van een opschorting, en afgelopen week in de vorm van een definitief besluit (klik hier). In de praktijk blijkt dit echter lastiger. ‘Volgens de uitspraak van Rome, moet alles worden teruggebracht zoals het was. Daar is op dit moment nog geen sprake van,’ aldus de woordvoerder van deze bezwaarmakers.

Kerkbestuur

De Joanneskerk valt onder één kerkbestuur, voor alle kerken van Haaren, Moergestel en Oisterwijk samen.  ‘In dat bestuur zit geen vertegenwoordiger vanuit de Joanneskerk. Toen het vorige bestuurslid weg ging, mocht er vanuit onze groep geen nieuw lid aanschuiven.’ Dit gezamenlijke kerkbestuur wil de Joanneskerk sluiten, en het bisdom heeft daartoe een besluit genomen. Dit besluit is door Rome ongedaan gemaakt. Hetzelfde bestuur beslist ook over de praktische uitvoering, heeft de sleutels van de kerk, en beslist wie, wanneer en waar een dienst mag houden.

Thuis

De voor deze parochianen vertrouwde pastor Ad Kennes mag geen diensten meer in de Joanneskerk uitvoeren. Als de parochianen een verzoek richten aan het kerkbestuur, tot het houden van diensten in de Joanneskerk, worden deze volgens hen geweigerd. De praktische kerkbeleving is voor wat betreft Oisterwijk geheel gericht op de Petruskerk. Enkel op de zaterdagavond is er, na het signaal uit Rome, een dienst ingepland. Het is daarom dat deze parochianen nu bij mensen thuis diensten houden, en er een nieuwe telefoonnummer en e-mail beschikbaar is voor contact met pastor Ad Kennes, buiten het secretariaat van het bestuur om ( parochianenjoanneskerk@gmail.com / 013 52 878 18 ).

Vraag

Feit is dat de uitspraak van Rome niets anders zegt, dan de situatie terugbrengen naar zoals die was. En dat programma ziet er dan duidelijk anders uit dan nu. Voorheen werden er al snel 10 diensten en diverse activiteiten vermeld in de wekelijkse kerkberichten, samen met de plaatselijke misintenties. De planning van de diensten zoals het bestuur die momenteel heeft vastgesteld, laat nog een ander beeld zien: een nagenoeg lege kolom…

De grote vraag is, wie er uitvoering gaat geven aan de uitspraak van Rome. Omdat dit een unieke situatie is, is niet direct bekend wat de gevolgen zijn. ‘We willen dit graag op een Christelijke en menselijke manier met het kerkbestuur in overleg.’ Vanwege de vakantie zal dat later worden.  De parochianen van de Joannesparochie kunnen dan met het kerkbestuur bekijken hoe in de praktijk uitvoering gegeven kan worden aan het besluit van Rome.

Petruskerk

Tot slot de toekomst. Dat in Oisterwijk voor de toekomst volgens het bisdom en het kerkbestuur sluiten van een kerk nodig zou zijn, na eerder de Marcuskerk in de wijk Westend en meer recent de Levenskerk in de Bunders, wil volgens de bezwaarmakers niet per definitie zeggen dat dit de Joanneskerk moet zijn. Volgens hen zouden zowel financiële cijfers als het aantal praktiserende parochianen evengoed sluiting van de Petruskerk kunnen verantwoorden. Daarover werd enkele maanden terug een ingezonden brief geplaatst (klik hier).

 

 

 

 

Delen: