banner

Ook Haaren dementievriendelijk!


De voorspelling is dat in 2040 dementie volksziekte nummer één is. Dat gaat waarschijnlijk ook op voor Haaren, waar relatief veel ouderen wonen. Sinds enkele jaren is in de gemeente de Werkgroep Dementievriendelijke Gemeente (DVG) actief. Wat doet zij precies voor de groeiende groep ouderen met dementie en voor hun omgeving?

De werkgroep DVG Haaren heeft verschillende doelen, waaronder kennis over dementie vergroten. Ze doet dat onder andere door thema-avonden te houden. “De onderwerpen daarvan zijn divers”, zegt werkgroepvoorzitter Edward de Vries. “We hebben een avond over het belang van bewegen gehad, maar ook over hoe om te gaan met mensen met dementie, onder de noemer ‘Vergeet dementie, onthoud de mens’. De avonden worden goed bezocht.” Met de thema-avonden wil de werkgroep informeren en inspireren. Daarbij is het voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers een laagdrempelige manier om informatie te krijgen en eventueel lotgenoten te ontmoeten. Naar buiten treden met deze ziekte is namelijk niet voor iedereen gemakkelijk. Daardoor kunnen mensen echter ook de juiste ondersteuning mislopen.

Onderdeel
De werkgroep zorgt dus onder andere voor informatie en ze deelt kennis, ook over preventie. Ze regelt praktische ondersteuning en projecten. Zo heeft elk dorp een EHBD [Eerste hulp bij Dementie] koffer met leerzame en herkenbare informatie. Belangrijk voor de werkgroep is eveneens: zorgen voor meer bewustwording over dementie. Zodat iedereen ervan doordrongen is dat mensen met dementie onderdeel zijn van de gemeenschap. “We willen dat individuele burgers, maar ook organisaties, instanties, verenigingen, winkeliers en de gemeente zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover mensen met dementie”, zegt De Vries. Dan gaat het over het zorgen voor een veilige en toegankelijke leefomgeving. Maar ook over het weten wat je te doen staat als bijvoorbeeld iemand verward in je winkel staat. Ze wil begrip vergroten voor mensen met dementie en het taboe erop doorbreken. Genoeg te doen voor deze actieve werkgroep DVG…

Meer informatie via dvghaaren@gmail.com.

 
DTZ logo low
 

Delen: