banner

Oisterwijkers eisen maatregelen van ProRail en Gemeente


Onveilig, frustrerend en een flinke vrijheidsberoving… zo ervaren inwoners de vele blokkades die veroorzaakt worden door storingen en incidenten op het spoor, de daardoor gesloten overwegen en daarmee een tweedeling door Oisterwijk.  Hieronder een samenvatting van gebeurtenissen en een analyse van de reacties van inwoners, op deze onneembare muur van belemmering:

Een situatie die al geruime tijd voort duurt… (Foto: Toby de Kort)

Muur

Bij storingen en incidenten (dit jaar al 15 of meer), waarbij treinen stil staan, langzaam rijden, systemen in storing komen, of welke reden ook, gaan de bomen omlaag. Het ontbreekt de inwoners en weggebruikers op dat moment aan duidelijke informatie; weggebruikers hebben geen idee hoe om te rijden, of weten niet hoe lang ze moeten wachten. Voor fietsers is omrijden vaak geen optie, en te voet is het al helemaal geen doen. Het spoor deelt Oisterwijk op zo’n moment letterlijk in tweeën.

Verantwoordelijk

Gemeente, Politie en ProRail zijn allen voor een deel verantwoordelijk, verwijzen naar elkaar en praten er over. Er worden volgens hen ‘goede gesprekken gevoerd’. Allen geven vooral aan dat het oversteken van het spoor bij gesloten bomen, ook als dat lang duurt en ook als er meerdere overwegen dicht zijn, niet alleen verboden is, maar ook uiterst gevaarlijk. Tegelijk zorgen geen van deze organisaties tot nu toe voor een afdoende oplossing, ondanks dat inwoners daar al ruim een jaar om vragen, zo niet roepen.

Gevaar

Hoe dan ook, het mag niet en is gevaarlijk, maar toch steken velen de overweg over; ze kunnen niet anders. Soms gaan er zelfs inwoners als verkeersregelaar op het spoor staan. Afgelopen week werden er bijna mensen aangereden, toen er voor hen onverwacht alsnog een sneltrein langs raasde. Ooggetuigen waren daarvan flink geschrokken, en niemand moet er aan denken, dat dit een keer voor een aanrijding zorgt.

Inwoner in zwarte kleding, regelt het verkeer, bij gebrek aan beter… (Foto: Toby de Kort)

Tunnel

Veel inwoners vragen om een tunnel. Daarbij doelt men op een spoortunnel van Oost naar West en omgekeerd, waarbij de trein in een tunnelbak de grond in gaat en de wegen er gelijkvloers overheen kunnen. Een plan dat eerder ook geopperd werd bij de herbestemming van KVL, om de verbinding tussen centrum en KVL te vergroten. Het zou ook geluidsoverlast beperken, en in ieder geval de verkeersproblemen oplossen. Een andere tunnel die men oppert, betreft een mogelijke onderdoorgang aan de Pannenschuurlaan, waarbij niet het spoor, maar de weg de grond in gaat. Daarmee zou bij (ver)storing op het spoor, in ieder geval daar een doorgang zijn. Minister Cora van Nieuwenhuizen, minister Infrastructuur en Waterstaat, heeft eerder aangegeven dat ‘Gemeente Oisterwijk daartoe een verzoek kan richten aan het ministerie’. Beide opties, dat is zeker, vragen om een proces van vele jaren, en daar willen de inwoners niet op wachten.

Nu

Dat inwoners het beu zijn, mag duidelijk zijn. Met name het feit dat alle overheden samen, hier geen afdoende oplossing voor kunnen bieden, roept veel reactie op. Daarbij veroorzaakt de enige uitweg die de weggebruikers zoeken, het spoor oversteken, een gevaarlijke situatie.  Men verwacht van deze overheden maatregelen, om die onveilige situatie en de belemmeringen per direct weg te nemen. Hieronder een overzicht van de maatregelen die daartoe ingezet kunnen worden, gebaseerd op de vele meldingen en reacties van inwoners in Oisterwijk.

Maatregelen

Om te beginnen, per direct perron 2 aan de Noordkant van het station voor publiek toegankelijk maken, zodat de tunnel op het station gebruikt kan worden voor voetgangers en fietsers.

Bij (ver)storing op het spoor langer dan 5 minuten:

Per direct bewaking door politie.

Binnen 10 minuten informatie over welke overwegen gesloten, en welke open zijn, en de verwachte duur van de sluiting. Deze informatie verspreiden via alle beschikbare mediakanalen en de politie/ verkeersregelaars ter plaatse.

Bij (ver)storing langer dan 30 minuten:

Verkeersregelaars van ProRail ter plaatse die weggebruikers veilig begeleiden bij het oversteken, of naar een naastgelegen geopende overweg verwijzen.

Bij (ver)storing van meer dan 2 overwegen, langer dan 30 minuten:

Treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel volledig stil leggen en alle overwegen handmatig open stellen.

Bij (ver)storing in de nacht:

Treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel volledig stil leggen, en dus niet toeterend door Oisterwijk rijden.

Of, wanneer en in hoeverre deze wensen door ProRail, Politie en Gemeente worden uitgevoerd is niet bekend. Tot nu toe geven allen aan op dit moment (nog) geen andere oplossing te kunnen bieden.

 

 

Delen: