banner

Oisterwijk Trilt over trillingsoverlast en gesprek gemeente


Afgelopen week was er een inloopspreekuur, daarna een overleg tussen de belangengroep en de gemeente, en zijn er werkzaamheden verricht aan het spoor. Sinds oktober 2017, toen er een tunnel werd geplaatst, een aantal wissels werden verwijderd en nieuwe spoorbielzen zijn aangebracht, ervaren meerdere inwoners overlast van trillingen.

Hierover onderstaande, samengevat uit diverse gespreksverslagen:

Inloopspreekuur

Werk aan het spoor in Oisterwijk (Foto: Leny van Schijndel).

Drie vertegenwoordigers van ProRail en een vertegenwoordiger van het ministerie hebben vorige week maandag inwoners ontvangen die vragen en opmerkingen hadden over geluid en trillingen aan het spoor, zoals die na de aanpassingen in oktober 2017 zijn aangebracht. Hoewel de gemeente eerder aangaf dit spreekuur samen te organiseren, was er van de gemeente niemand aanwezig. Meerdere inwoners ervaren meer geluid en trillingen in hun woning. De aanwezige belanghebbenden waren verdeeld over het hele traject, van Pannenschuur buiten, Past. van de Meijdenstraat, De Lind, Station, Canisiusstraat tot Land van Cuijckstraat. Uit het door ons ontvangen verslag blijkt dat ProRail onderzoek gaat doen naar de herkomst van de overlast. Er werden geen mogelijke oorzaken of oplossingen geboden, volgens de aanwezigen was er zeer beperkt kennis over trillingen, of werd die nog niet gegeven. Duidelijk werd dat een opvallend groot aantal inwoners overlast ervaart, die na de aanpassingen op het spoor zijn ontstaan.

Overleg gemeente

De belangengroep Oisterwijk Trilt heeft 4 juli een gesprek gehad met wethouder Dion Dankers. Tijdens dit gesprek werden ervaringen van het inloopspreekuur uitgewisseld. De belangengroep had een ‘algemeen gevoel van aan het lijntje houden’. Volgens de gemeente is het ‘lastig communiceren met ProRail’. Hoewel de gemeente geen zeggenschap heeft over het spoor, en formeel geen maatregelen kan nemen, gaat deze wel in overleg met andere gemeenten en dringt zij bij ProRail aan tot gesprek en oplossingen voor haar inwoners. Ook zijn er contacten gelegd met de provincie, en wil de gemeente samen optrekken richting het ministerie.

Werkzaamheden

Zondagmiddag 8 juli zijn medewerkers bezig met werkzaamheden aan de spoorwegovergang Heusdensebaan. Er worden op meerdere plaatsen langs het spoor in Oisterwijk oneffenheden en verzakkingen weggewerkt. Er worden nog delen met bielzen vervangen of aangepast. Volgens aanwezige medewerkers zouden enkele lassen kort voor en na de overgang harde klappen kunnen veroorzaken, de afstand tussen de bielzen zou niet kloppen en er zou teveel vering zijn.

Voor wie zich bij de actiegroep Oisterwijk Trilt wil aansluiten, kan een mail sturen naar Oisterwijktrilt@gmail.com

Delen: