banner

Beperkingen voor evenementenlocatie in Insaid Oisterwijk (Update)


De gemeente Oisterwijk heeft, naar aanleiding van bezwaren en het advies van de bezwaarcommissie, een eerder afgegeven vergunning voor het houden van evenementen in het Insaid gebouw, aangepast.

‘Op basis van de bezwaarschriften en het advies van de bezwaarschriftencommissie hebben wij besloten de verleende omgevingsvergunning voor de evenementenlocatie aan te passen. Door het toegestane gebruik van de evenementenlocatie te beperken tot een aantal nader gespecificeerde typen evenementen met een maximum aantal per jaar, het maximaal aantal bezoekers en de openingstijden en een aantal voorschriften aan te scherpen en te verduidelijken is de aangevraagde evenementenlocatie in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening,’ aldus de gemeente.

Of de bezwaarmakers en de vergunninghouders, hiermee akkoord gaan, is nog niet bekend. Volgens gemeente zijn ze van de aanpassingen op de hoogte gebracht. De feitelijke mogelijkheden staan vermeld in onderstaande tabel.

Recent heeft de gemeente een dwangsoms opgelegd, ter voorkoming van geluidsoverlast. Als tijdens een geluidsmeting blijkt dat de voor hen geldende geluidsnormen worden overschreden dan verbeurt de organisatie een dwangsom van € 3.500,-.

Update

Omwonenden zetten bezwaar door en gaan naar de rechter

Een overzicht van activiteiten zoals die door de evenementen organisatie zijn opgegeven, en in de nieuwe vergunning worden toegestaan. (Bron: Gemeente Oisterwijk)

‘Geheel conform onze inschatting probeert het college met window dressing de vergunning in stand te laten en vergeet de door ons genoemde precedentwerking als de bestemming leisure en horeca wordt toegestaan,’ aldus de woordvoerder van de belangengroep van omwonenden. ‘Wij weten zo genoeg en zullen de beroepsprocedure doorzetten. Wij zijn totaal niet tevreden. De voorschriften zijn aangescherpt op aantallen en soorten evenementen, maar verder houdt het college allerlei motiveringen in stand, waar de bezwaarcommissie al gehakt van had gemaakt.’

Volgens de belangengroep hanteert de gemeente nog steeds verkeerde parkeernormen, en verwijst deze naar de Leisure Kansenkaart, terwijl die nooit formeel is goedgekeurd. Een uiting over dat laatste, gedaan door de VVD, moest later worden teruggetrokken. ‘De bezwaarschriftencommissie heeft dat niet als juridisch geldig bestempeld. Maar de gemeente gaat stug door.’

Teleurgesteld zijn de bezwaarmakers ook in het nieuwe college, waarvan gisteren bij de uitleg zowel burgemeester Hans Janssen, als wethouders Peter Smit en Dion Dankers aanwezig waren. ‘Ze trekken zich vrijwel niets aan van de bezwaren van 140 omwonenden. Zonder enige inspraak of horen van de inwoners. Dat belooft niet veel goeds voor de nieuwe manier van werken, vrezen wij. Dit is oude machtspolitiek, want de raad heeft hier geen stem in gehad. ‘

Delen: