banner

Algemeen Belang over de milieustraat in Oisterwijk


De milieustraat verdient de nodige aandacht en heeft deze dan ook Quick gekregen van het huidige college. Naar aanleiding van geluiden van de inwoners is er afgelopen donderdag een nieuw raadsvoorstel gepresenteerd en aangenomen. Hierin worden de Quick wins gepresenteerd om al direct aan de slag te kunnen, zodat er een snellere en betere doorstroom komt binnen de milieustraat.


Algemeen belang stelt voor om er niet als “Quick”, Kwek en Kwak erover te blijven praten,
maar quick voor de quick wins gaan.

Algemeen belang ziet deze kleine uitbreiding graag ‘quick’ gerealiseerd en heeft het college nog belangrijke punten aangedragen welke worden meegenomen in overweging. Zoals een aantal duidelijke pictogrammen voor bewegwijzering en afvalscheiding inclusief een goede begeleiding; Het invoeren van een pasje voor eigen inwoners om bedrijfsstortingen te voorkomen en vraagt niet te vergeten alternatieve stortlocaties in te zetten. Tot slot roept AB op vooral te werken aan veiligheid op de berg, bovenaan de containers.