banner

Rentmeesterschap gaat boven herderschap in Oisterwijk


Een ingezonden brief over de sluiting van de Joanneskerk:

Rentmeesterschap over kerkgebouwen gaat boven herderschap over de parochianen

Naar aanleiding van vorige ingezonden brief lag het op mijn hart om toch een tweede brief in te sturen. Ik denk dat velen van u zich wel zullen afvragen wat de reactie van zowel bisdom als parochiebestuur was op de brief. Van beide partijen is nooit een reactie gekomen. Tot op heden stuurt het parochiebestuur ons door naar het bisdom met de reden: ‘Wij willen de kerk niet dicht hebben, maar het moet van het bisdom’. Het bisdom geeft precies de tegenovergestelde reden: ‘Van ons hoeft de kerk niet dicht, ga voor antwoorden maar naar het parochiebestuur’. En zo word je van het kastje naar de muur gestuurd.

Een blik op de Joanneskerk en parochie. (foto Joris van der Pijll)

Hoe kan het, dat een volledig kerkbestuur zich afzijdig houdt en geen toelichting wil geven over de sluiting van deze kerk? Hebben wij, als parochianen geen recht op een uitleg met gegronde redenen? Wat zeker is, is dat zowel de gegeven redenen tot sluiting makkelijk van de baan te vegen zijn, als dat er geen openheid is. Notulen van vergaderingen van het kerkbestuur mogen niet openbaar gemaakt worden, noch ingezien. Bij zichtbare weerstand word je niet op een zachtzinnige manier aangesproken. Francis de Meyer is bij dhr. Alting Von Geusau langs geweest en heeft hem de huid vol gescholden over hoe hij het in zijn hoofd haalde een reactie aan het Brabants Dagblad te geven. Ook, is van enige betrokkenheid met het pastorale team van de H. Joanneskerk is geen spoor te bekennen. Het pastorale team van de H. Joanneskerk heeft tot op heden nog geen nieuwe huisvesting. Per 1 juli zal het kerkbestuur zowel het water, als het gas en licht afsluiten en onze Kees en Annie en onze pastor Kennes hebben tot op heden nog geen goede aanbieding gehad van het kerkbestuur voor vervangende woonruimte of zelf maar iets kunnen vinden.

Hoe kan het, dat het een kerkbestuur helemaal niet kan schelen dat door de sluiting van de H. Joanneskerk, minstens 85 % van de parochianen niet naar een andere kerk in de parochie zal gaan? Hoe kan zo’n beslissing, welke gaat over een miljoenentransactie zonder enige controle en openheid doordrukken? Gaat het dan echt alleen maar over geld? Is een kerk niet meer dan een gebouw dat gesloten moet worden, zodat we nog meer geld op de bank moeten hebben? Hoe kan het dat wij als parochianen zo in het duister worden gehouden?

Op 1 juli 2018 staat de sluiting gepland. Een commissie zit dan ook op dit moment bij elkaar om deze laatste viering voor te bereiden. Kerkrechtelijk gezien mag de kerk op 1 juli a.s. niet sluiten. Het bezwaarschrift tegen het sluiten van de kerk ligt in Rome en de tijd die daar nodig is voor een beslissing, is tijd die opgeteld moet worden bij de datum van 1 juli. Het proces ligt stil, dus de datum moet opgeschort worden. Hoe kan het dan, dat een kerkbestuur hier tegenin gaat en gewoon zijn gang kan gaan en het kerkrecht aan de laars lapt? De reactie van bisschop De Korte op het ingediende bezwaarschrift was, dat ongeacht de reactie van Rome, de kerk toch dicht gaat. Hoe moeten wij, zowel de bisschop als dit kerkbestuur met haar pastorale team zien als herders van de katholieke kerk, van deze kerk, als ze zich toch niet houden aan haar regels? Hoe kan het, dat wij als parochianen dit gewoon laten gebeuren en dat er niets is wat we kunnen doen? Hoe kan het, dat wij geen openheid kunnen eisen of een nieuw kerkbestuur kunnen aanstellen. Hoe kan het, dat het nieuwe pastorale team, dat bovendien niet uit Oisterwijk komt, maar uit België en Eindhoven, besluit over wat goed is voor Oisterwijk? Maar bovenal, hoe kan het, dat er geen menselijkheid meer in het kerkbestuur is en dat wij, wij als Oisterwijkers, die altijd goed hebben gezorgd voor kerk en gemeente, behandeld worden als oud vuil en aan de kant worden gezet door een kerkbestuur zonder enige reactie.

Nico, Hannelore, Annemarie en Carolijn de Bresser

Delen: