banner

Oisterwijkse regering begint vorm te krijgen


De nieuwe Oisterwijkse regering begint vorm te krijgen: PGB, PrO, AB en CDA gaan voor een coalitie loze raad met een (bijna) raadsbreed programma, zonder vooraf vastgesteld akkoord. VVD Oisterwijk tekende niet voor dit raadsprogramma, en noemt zich sinds kort ‘Oppositie’. Ook heeft de partij bedankt voor de afgelopen maandag georganiseerde publieksbijeenkomst in de raad. Voormalig VVD raadslid Anton van Tuyl was wel aanwezig op de inwonersavond.

Informateur Piet de Kroon geeft uitleg over ‘het nieuwe werken’ van de raad (Foto; Joris van der Pijll).

Op 26 april waren de uitgangspunten nog anders. Toen er een raadsprogramma werd gepresenteerd, en de VVD niet mede ondertekende, schreef de partij: ‘Ook al tekent de VVD niet voor de inhoud van het raadsakkoord, de constructieve houding blijft onveranderd en gehandhaafd. Het was een experiment om tot een raadsakkoord te komen, waaraan ook de VVD een constructieve bijdrage heeft geleverd. De VVD zal zich blijvend inzetten om vanuit onderling vertrouwen en met respect voor elkaar het debat te voeren in de Oisterwijkse gemeenteraad.’

Dat debat ging de VVD afgelopen maandag niet aan. De bijeenkomst die gepland stond voor inwoners, waarbij ze hun mening konden geven over het raadsprogramma en de nieuwe manier van regeren die de raad voor staat, was bedoeld om samen met de inwoners in debat te gaan. VVD bedankte voor die bijeenkomst, en kiest er voor op een ander moment met haar achterban in gesprek te gaan. ‘Onze kiezers hebben recht op een partij die zich sterk maakt voor dátgene wat hen is voorgehouden,’ aldus de partij, die aangeeft dat niet terug te vinden in het raadsprogramma. De VVD-achterban in Oisterwijk heeft haar partij gevraagd om krachtig oppositie te voeren.

Oppositie

Ondanks dat er geen coalitie is gevormd, en informateur Piet de Kroon bevestigde dat afgelopen maandag nog eens, noemt de VVD zichzelf sinds vorige week ‘de oppositie’. Oppositie wordt gevormd door politieke partijen die tegen de uitvoerende macht zijn gekant; die macht noemen we de coalitie. Vorige regeerperiode vormde de VVD samen met AB een dergelijke coalitie. In de nieuwe situatie die de partijen voor staan, is er volgens hen geen sprake van een coalitie. Fractievoorzitter Carlo van Esch (PGB), met de verkiezingen de grootste partij en duidelijk voorstander van ‘het nieuwe werken’, is verbaasd over de nieuwe houding van de VVD: ‘Het gaat niet zo zeer om coalitie of oppositie. Het gaat erom hoe je als partij tegen een voorstel aankijkt. Soms ben je voor en soms ben je tegen. Blijkbaar kijkt de VVD daar inmiddels anders tegenaan.’

Coalitie

Bij binnenkomst maandag werd al duidelijk: We gaan het anders doen!

Hoe werkt dat, zo’n coalitie loze raad? ‘Als partijen niet meer gebonden zijn aan coalitie-afspraken, komt dat de sfeer in de gemeenteraad en de kwaliteit van het bestuur ten goede.’ Daarmee begint voormalig raadslid Ton Dijkmans, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, voorzitter Raadstafel21 van de MRE en commissielid VNG een artikel over een coalitie loze raad, welke volgens Carlo goed de bedoeling verwoord. En juist in deze manier van werken, zou een oppositie partij niet voorkomen, zo omschrijft Ton Dijkmans, en dus ook niet vier jaar ‘buiten spel’ staan. Per onderwerp zijn er steeds andere meerderheden, en minderheden, die per onderwerp, passende bij hun partijstandpunten, voor of tegen stemmen. Het is ook om die reden, zo liet De Kroon maandag weten, dat er in het raadsprogramma nauwelijks vastgestelde onderwerpen zijn, maar die nog uitgebreid en in een open debat in de raad aan bod komen.

Inwonersavond

Op de informatie avond, waar inwoners in gesprek konden met raadsleden, waren maandag naast raads- en commissieleden, ongeveer twee handen vol vertegenwoordigers van belangenverenigingen en inwonersorganisaties aanwezig om hun mening te geven. Dat deden ze allen in persoonlijke gesprekken. De sfeer was goed en onderling werd van gedachte gewisseld. Echt nieuwe dingen kwamen daar zover bekend niet uit voort; duidelijk werd dat de meningen van deze betrokken inwoners later, als de onderwerpen in de raad worden besproken, alsnog aan bod mogen komen.

Wennen

Het ‘nieuwe werken’ is wennen, vooral omdat met deze methode pas bij de raadsvergaderingen bekend zal worden of en hoe de nieuwe raadsleden zich houden aan eerdere verkiezingsbeloftes. Waar normaal gesproken in grote lijnen al bekend is bij de coalitie onderhandelingen of de kiezer ‘waar voor zijn stem’ krijgt, zal dat nu veel meer moeten blijken na de behandeling van onderwerpen in de raad.

Delen: