banner

Geen coalitie en oppositie in Oisterwijk


Nu de nieuw gekozen partijen hun wethouders en programma bekend hebben gemaakt, blijft enigszins de hamvraag over: Welke partijen vormen de coalitie?

Het antwoord is, tegen alle gebruiken van eerdere jaren in:  Geen!

Zoals kort voor de verkiezingen werd geopperd, en na de verkiezingen in overleg is besproken, wil de gemeenteraad van Oisterwijk het deze keer zonder coalitie (vaste samenwerking regerende meerderheid) doen.

‘Er is geen coalitie gevormd. We hebben met de vertegenwoordigers van 5 partijen een akkoord opgesteld. In de achterban van 4 partijen was daarvoor draagvlak, bij de VVD helaas niet. VVD geeft aan dat ze nog steeds constructief staan tegenover de nieuwe manier van werken,’ aldus Carlo van Esch van Partij Gemeente belangen, na de verkiezingen de grootste partij. ‘Dus een andere manier van samenwerken. Daarbij moet het debat in de raad plaatsvinden, waarbij wisselende meerderheden kunnen ontstaan.’

In het raadsprogramma staan meerdere uitgangspunten en richtingen die deze nieuwe manier van werken onderschrijven.  Met name het debatteren op inhoud, en het werken zonder invloed van een vooraf ‘samengesmolten’ coalitie, moet er in de praktijk voor gaan zorgen dat besluiten steeds genomen worden met wisselende meerderheid.

Deze nieuwe manier van werken is voor allen een zoektocht, waar ook de VVD zich voor inzet. Ondanks dat deze niet akkoord is gegaan met het programma, en daarmee is dat dus niet ‘raadsbreed’, wil niet zeggen dat er een coalitie is gevormd voor de gehele regeerperiode.

Naar verwachting zullen de eerste tekenen van het nieuwe proces, pas echt duidelijk worden na de eerste raadsvergaderingen.

 

 

Delen: