banner

Dinsdag is er weer Alzheimercafé in Oisterwijk


Op dinsdag 17 april stond in het Alzheimer café de wegen naar zorg centraal. De WMO(Wet Maatschappelijke Ondersteuning), WLZ (Wet Langdurige Zorg) en ZVW (Zorgverzekeringswet) werden uitgelicht.  Komende dinsdag gaat het over het ‘Huis van Morgen’.

Muziek bij het Alzheimercafé

De vorige avond werd verzorgd door vaste gespreksleiders Renske van der Aa en Yvonne van den Meijdenberg met ondersteuning van vrijwilliger Frans Monchen. Na een uitleg over het begrip “zorg” werd informatie gegeven over de mogelijke wegen naar zorg. Daarbij kwamen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) aan bod.

Naast een algemene uitleg werd aangegeven hoe de aanvraagprocedures verlopen, wat de verschillen zijn, hoe de indicatiestelling verloopt en uiteraard werd ook gesproken over de financiële bijdrage. Wie meer informatie wenste kon een schriftelijke uitleg meenemen, voor vragen kon men uiteraard weer terecht bij de gespreksleiders. De avond werd – zoals gebruikelijk – op muzikale wijze afgesloten door het samen zingen van het lied “Het zijn de kleine dingen die het doen”. Het was vooral een leerzame avond, die naast informatie ook alle ruimte bood om vragen en ervaringen te delen.

Volgende
De volgende café-avond is op dinsdag 15 mei 2018. Het thema is dan “Huis van Morgen”; nut en noodzaak van het gebruik van hulpmiddelen en zorgtechnologie bij dementie. Gastspreker is Margo Emmen, verpleegkundige en projectleider bij het Care Innovation Center West-Brabant. Het Huis van Morgen is een organisatie die zich als doel stelt om zo veel mogelijk mensen te informeren over hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij dementie. Daarnaast halen zij de behoeftes op. Margo Emmen zal een presentie geven over de verschillende hulpmiddelen en waarom deze bij dementie zouden kunnen ondersteunen.

Het Alzheimer café Moergestel – Oisterwijk vindt maandelijks plaats op de derde dinsdagavond in de maand en is gevestigd in Wijkcentrum De Coppele, Prunusstraat 69 in Oisterwijk.

DTZ logo low

Delen: