banner

Herstart Innovatiefonds Oisterwijk


Stichting Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) is opnieuw gestart!

Heeft u een goed voorstel voor een project? Een idee in de vorm van een project waar iedereen beter van wordt in Oisterwijk?

Misschien kan de Stichting Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) u dan met een financiële bijdrage eenmalig ondersteunen.
Dit fonds ondersteunt initiatieven van burgers uit Heukelom, Moergestel en Oisterwijk die een zetje nodig hebben om hun idee uit te laten groeien tot een sociaal project. En waar de inwoners van onze gemeente beter van worden.

MIGO
De gemeenteraad heeft vanaf 2014 geldmiddelen beschikbaar gesteld aan een fonds. Daarvoor is MIGO, het Maatschappelijk Innovatie Fonds gemeente Oisterwijk opgericht voor projecten voor en door Oisterwijkers. Het is een onafhankelijke stichting die de gelden beheert. Ieder half jaar organiseert het bestuur van de Stichting een ronde waarin organisaties en individuele burgers projectvoorstellen in kunnen dienen. Dit voorjaar kunnen voorstellen tot en met 3 mei 2018 ingediend worden. In september volgt een najaarsronde. Het bestuur selecteert voorstellen, die het beste passen binnen de doelstellingen van het Fonds.
Het doel van MIGO is het bevorderen en initiëren van maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de versterking van de Oisterwijkse samenleving en de sociale samenhang.

Projecten in 2018
Het kan gaan om grote en kleine projecten, maar altijd projecten waarvoor burgers zichzelf vrijwillig willen inzetten en die maatschappelijk van belang zijn. Het project moet na afloop van de financiële bijdrage van MIGO in principe op eigen kracht voorgezet kunnen worden. Dit voorjaar gaat de voorkeur van het bestuur uit naar projecten op het gebied van cultuur en sport door en met jongeren. Maar ook andere projecten zijn van harte welkom. Voor het eerste half jaar is een totaalbedrag van ca € 23.000 beschikbaar.

Aanvraag indienen tot en met 3 mei
Loopt u dus rond met een goed idee, misschien kan MIGO u dan helpen om dit te realiseren. En: zegt het voort. Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website www.migo-oisterwijk.nl U vindt daar ook de procedure, het aanvraagformulier en de voorwaarden voor deelname.

Delen: