banner

Geen actie op verdrinkingsgevaar Moergestel


In 2016 werden er vragen over gesteld, en ook recent in 2018 kwam een politieke partij met vragen over risico op verdrinking. De aanleg van een vijver, aan het Molenveldje in Moergestel, kan volgens Partij Gemeente Belangen (PGB) dergelijke gevaren opleveren. Het speelveldje komt er, zo laat de gemeente weten, maar noodzaak tot aanpassingen aan de vijver direct daarnaast, ziet de gemeente niet.

molenveldje moergestel

Vijver op het Molenveldje in Moergestel in 2016 (Foto: Algemeen Belang).

‘Op de hoek van de Scheerman en de Schoolstraat ligt een infiltratievijver. Als daar water in staat, kan dat onveilig zijn voor spelende, kleine kinderen. Wij hebben het college gevraagd hoe ze dit probleem gaat tackelen. Welke maatregelen komen er om het veiliger te maken?’ Eenzelfde situatie heeft zich in 2016 voorgedaan, in de wijk Bunders. Toen werd er raadsbreed aandacht voor gevraagd. Een 10-jarig kind was in het water op het speelterrein terecht gekomen, en kon er zelfstandig niet meer uit komen. Later is hier de waterstand aangepast.

Het betreft ook hier een gebruikelijke open infiltratievoorziening. ‘De vormgeving daarvan is volledig in overeenstemming met de uitgangspunten voor consument en veiligheid. De aflopende hellingen zijn onder 1:3 flauw aangelegd. Op de waterlijn is een vlak gedeelte aanwezig van 1 m1 breedte. Door de natuurlijke begroeiing met biezen wordt voorkomen dat kinderen rechtstreeks het water in kunnen rollen,’ aldus de gemeente.
Ook is de gemeente van mening dat ouders en begeleiders hier een rol hebben : ‘Binnen de huidige ontwikkelingen van water binnen stedelijk gebied is vooral bewustwording noodzakelijk. De ervaring leert dat bij de ruim 25 voorzieningen binnen Oisterwijk deze bewustwording geleidelijk tot stand komt en dat ouders samen met hun kinderen water en de omgeving verkennen. Het afschermen van water met hagen, beplanting en/of hekwerken maakt deze locaties juist gevaarlijk, omdat het overzicht ontbreekt.’

Carlo van Esch (PGB) toont de situatie anno nu, 2018.

Zorgen

Carlo van Esch (PGB) laat desgevraagd weten:  ‘Wij blijven toch onze zorgen houden. Uiteraard hebben ouders een rol om hun kinderen in de gaten te houden, maar we moeten als gemeente in ieder geval geen onveilige risicovolle situaties creëren.’ Of PGB via de gemeenteraad de gemeente opdracht geeft de situatie en het beleid aan te passen, is nog niet bekend gemaakt.

 

 

 

 

Delen: