banner

Boeiende film over verzetsman in Oisterwijk en Haaren


Eind 2015 kwamen Joost van den Berg van Oisterwijk in Beeld en historisch onderzoeker Ad van den Oord in contact met Martien van de Weijer, een van de kopstukken uit de verzetsgroep rondom Bim van der Klei.

Al bij het eerste gesprek in Heemstede bleek, dat het verhaal van Martien van de Weijer verteld moest worden. Niet alleen vanwege zijn activiteiten tijdens de tweede wereldoorlog maar vooral ook omdat hij in die periode een dagboek bijhield. Oisterwijk in Beeld en Ad van den Oord maakten eerder al een aantal documentaires over Oisterwijk in oorlogstijd en pakten het idee op om dit verhaal te vervatten in zowel een boek alsook een documentaire. Van de Weijer ging akkoord en de mannen gingen aan de slag.

Martien van de Weijer vertelt (Foto: Oisterwijk in Beeld).

Maar hoe begin je?
Het duurde precies 3 jaar om de informatie die vervolgens werd verkregen, om te zetten in een documentaire die een goed beeld moest geven van het leven gedurende de laatste jaren in bezet Nederland. Er werden lange gesprekken gevoerd met van de Weijer en notities gemaakt. Het draaiboek moest worden geschreven en ook teksten. Locaties werden met zorg uitgekozen en bezocht maar ook research moest worden gepleegd. Bijzonderheden van de overval in Haaren en de ontsporing van een trein waren al eerder nagespeeld in de film Schaduwspel. Enkele beelden hiervan mochten worden gebruikt. Maar ook nieuwe opmerkelijke gebeurtenissen werden in scene gezet. Met dat alles kan de kijker zich een goed beeld vormen van het leven van een ondergedoken jongeman die langzaam maar zeker actief wordt in het verzet.

Boek
Oisterwijk in Beeld en Ad van den Oord waren ook betrokken bij de totstandkoming van het boek. Zo werden alle handgeschreven dagboeken gescand en overgetypt. De kwaliteit van de verkregen foto’s werd verbeterd. Ook werden sponsoren gezocht en gevonden, want een boek schrijven/maken kost veel geld. Ad van den Oord schreef de annotaties (verklarend commentaar) waarvoor hij veel onderzoek deed en diverse archieven bezocht. Het Kwartier van Oisterwijk zorgde voor de uitvoering van het 416 pagina’s tellende boek. Daar waar het boek de lezer zijn fantasie laat werken, worden in de documentaire plaatsen en gebeurtenissen getoond die het verhaal in de juiste kaders plaatst en voor velen een herkenning zal zijn.

Zaterdag 5 mei

Joost van den Berg en Ad van den Oord duiden het dagboek van Martien van de Weijer in hun filmdocumentaire.

Inmiddels zit al het werk er op. Geen locaties meer te bezoeken voor opnames, geen draaiboek maken of teksten aanpassen, geen dagboeken scannen en uittypen, geen wijzigingen meer in de montage van de film. Op 5 mei, om 14.00 uur kunt u het resultaat zien in Tiliander, in een 45 minuten durende boeiende documentaire. De hoofdpersoon van boek en film, Martien van de Weijer, zal daarbij aanwezig zijn. Ook het eerste exemplaar van het boek zal worden gepresenteerd.

 

 

Delen: