banner

VVD Oisterwijk is niet eerlijk over kiezersbedrog


Een ingezonden brief, een vervolg op de vorige week geplaatste brieven over de raadsleden van de VVD en hun vermeende kiezersbedrog.

Ingezonden brief VVD is onjuist

Op 28 februari is in de Nieuwsklok op mijn verzoek een brief geplaatst over de eerdere overstap van twee CDA raadsleden naar de VVD. Die overstap viel naar mijn mening onder kiezersbedrog. Ik heb een oproep gedaan aan de kiezers om deze situatie recht te zetten. De VVD en beide raadsleden hebben op 7 maart gereageerd met een ingezonden brief (klik hier voor alle ingezonden brieven en uitleg) en hierin informatie gegeven die volgens mij niet juist is; de kiezers hebben het recht hiervan op de hoogte te zijn. 

De fractievoorzitters van de vijf partijen direct na de verkiezingen in 2014. Met v.l.n.r. Ruud van de Ven (AB, trekt nu aan de bel), Ina Batenburg (VVD, later wethouder) Carlo van Esch (PGB), Con van Beckhoven (CDA, later VVD) en Ruud van der Star (PrO) (foto Joris van der Pijll).

Beide heren Van Tuyl en Van Beckhoven schrijven ‘Dat het CDA op een gegeven moment ontplofte.’ Dat is niet juist,  wel was een groot deel van het bestuur opgestapt , omdat beide heren ontevreden waren over de kieslijst. Kort gezegd , de afdeling Oisterwijk van het CDA bleef gewoon bestaan, zonder een volledig bestuur en zij hadden gewoon als CDA-fractie in de raad kunnen zitten, zo is mij bevestigd door voormalige CDA bestuurders.

De oproep van beide heren om alleen vooruit te kijken, is een poging om je verleden te ontlopen. Verkiezingen dienen niet alleen om mooie toekomstige plannen aan de kiezer voor te schotelen, maar ook om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid van de betreffende volksvertegenwoordigers en partij , over de achterliggende periode. Een goed politicus wordt niet steeds door zijn verleden ingehaald.

Verder doen de bovengenoemde heren het voorkomen dat andere politieke partijen het eens waren met die overstap, dat is absoluut onjuist. Algemeen Belang heeft binnen de coalitie (AB-VVD-PGB) haar ongenoegen hierover uitgesproken; Partij Gemeente Belangen heeft dat destijds openbaar gedaan: ‘Als PGB zijn wij van mening dat deze overstap geen goed doet aan het vertrouwen in de politiek. Dat blijkt ook wel uit de diverse reacties die er inmiddels zijn gekomen. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat de CDA-kiezers (op zijn zachtst gezegd) niet gelukkig zijn met deze ‘keuze’…’ Aldus Partij Gemeente Belangen in een reactie van 3 aug. 2014 over deze actie.

Tenslotte dit: de 2  toenmalige CDA raadsleden hebben duidelijk aangegeven tijdens de coalitievorming niet aan een coalitie te willen deelnemen gezien de verkiezingsuitslag, op deze wijze is dit toch gebeurd.

Kort gezegd: Het is en was een klap in het gezicht van de CDA kiezers, en een klap voor politiek Oisterwijk.

Ruud van de Ven

Op persoonlijke titel

Beide raadsleden hebben desgevraagd geen reactie gegeven op dit schrijven.

Delen: