banner

Verkiezingen: Krijgt Oisterwijk een raadsbrede regering?


Gaat Oisterwijk een nieuwe werkmethode aan, om te komen tot een raadsbrede regering?

Hieronder enkele reacties van de partijen over het al of niet vormen van een coalitie, en hun verwachtingen bij de verkiezingen. Tussen haakjes het aantal zetels bij de verkiezingen van 2014. Daaronder informatie over het al of niet vormen van een coalitie en regeerakkoord, of juist geen coalitie en een raadsbreed akkoord.

VVD (4)
‘De VVD hoopt natuurlijk dat het harde werken en de mooie resultaten die wij de afgelopen jaren hebben weten te bereiken tot een mooie uitslag leidt,’ aldus Anne Cristien Spekle. ‘Onze relatie met alle partijen is goed, wij sluiten uiteraard geen partijen uit om de samenwerking mee aan te gaan. Wij zullen af moeten wachten hoe na de verkiezingen de kaarten zijn geschud. Uiteraard is het uitgangspunt voor samenwerking het verkiezingsprogramma.’

PrO (5)
Jan de Laat, lijsttrekker van PrO: ‘Wij doen geen enkele prognose, maar hopen dat we de grootste partij worden. Wij sluiten geen enkele partij uit voor een mogelijke samenwerking.’ PrO is de progressieve partij van de gemeente Oisterwijk, opgericht door GroenLinks, PvdA en D66..

PGB (4)
Partij Gemeente Belangen wil minimaal 5 zetels. Carlo van Esch: ‘Gelet op de ervaringen en de geluiden van de afgelopen jaren, met het huidige college en de huidige coalitie, denken wij dat de kiezer toe is aan een andere wind.’ Voor de coalitie ‘sluiten wij op voorhand niemand uit, maar het ene programma sluit natuurlijk beter aan bij het onze dan het andere’. Ook denkt PGB na over een coalitievrije regering.

CDA (2)
En het CDA? Hoeveel zetels denkt het CDA te halen? ‘Zoveel mogelijk, maar toch zeker wel 3!’ aldus Guus Mulders, de lijsttrekker van de nieuwe lokale CDA afdeling. ‘Het CDA is een middenpartij en kan met zowel links als rechts, landelijk of lokaal goed uit de voeten over veel belangrijke gemeentelijke zaken.’ Guus wil de onderhandelingen openbaar houden en inwoners laten meepraten.

AB (6)
Algemeen Belang wil de grootste partij blijven. ‘Wij kijken met trots terug op de behaalde resultaten van de afgelopen vier jaar. We hebben onze missie van vier jaar geleden, “omdat het beter kan”, waar gemaakt, zo laat Inge van Beers namens de partij weten. ‘Als lokale en meest sociale partij voor iedereen van de gemeente Oisterwijk staan wij open voor een samenwerking met alle partijen.’

Komt er een nieuwe regeermethode?

Regeren met of zonder coalitie?

Gebruikelijk is, dat partijen na de verkiezingen met elkaar onderhandelen, en in die onderhandeling overeenstemming te bereiken over het vormen van een gezamenlijke meerderheidsregering, de zogenaamde coalitie. Deze partijen hebben samen de meeste stemmen, ze maken in een ‘rode draad’ afspraken waarover ze de komende jaren beslissingen gaan nemen, en die afspraken worden vastgelegd in een coalitie- ofwel regeerakkoord. Ook kiezen deze partijen de wethouders, die samen met de burgemeester de uitvoering van de raadsbesluiten voor hun rekening nemen. De overgebleven partijen vormen, soms bewust en soms ongewild, de zogenaamde oppositie. Dit gebruik is recent in enkele gemeenten aangepast, en ook in Oisterwijk zijn er gesprekken over een dergelijke aanpassing.

Zonder coalitie
Enkele weken terug werd door enkele partijen in een ronde tafelgesprek geopperd om deze keer niet over te gaan tot het maken van een coalitieprogramma (met daarin enkel de wensen van de regeringspartijen), maar om te proberen een programma te maken voor de gehele raad (daarin alle wensen van alle raadsleden). Een vervolg daarop, is de mogelijke keuze van een gemeenteraad, om géén coalitie te vormen. Er zijn enkele gemeenten waar deze werkmethode is doorgezet, en verschillende waar het als nieuwe aanpak voor de komende regeerperiode is voorgesteld.

In een politieke discussie op facebook, over het nut om te gaan stemmen en de kloof die er bij enkele inwoners heerst tussen hen en de gemeente, reageerde een inwoner afgelopen week: ‘De partijen moeten gaan samenwerken voor een gezonde gemeente, en geen coalities gaan vormen om hun zin door te drijven. Met samenwerken is er meer mogelijk, daar zitten de burgers op te wachten en niet op politieke spelletjes.’ En een andere inwoner verwees naar een plan in Hilvarenbeek, waar een partij voorstelt over te gaan tot zo’n coalitie loze gemeenteraad.

‘Het is niet wenselijk als coalitie en oppositie constant lijnrecht tegenover elkaar staan. Zonder tegenwicht geen evenwicht,’ aldus Carlo van Esch (PGB) in reactie op de vraag aan de politieke partijen, of ze hier voorstander van zijn. ‘Wij staan dan ook open voor een nieuwe manier van werken. Binnenkort worden we hierover bijgepraat. Dan kunnen we de voors en tegens beter afwegen. Op basis daarvan kunnen we dan bekijken hoe we daar in onze gemeente invulling aan willen geven.’ De andere partijen hebben desgevraagd geen reactie gegeven.

Guus Mulders (CDA) laat weten: ‘Mijn idee is om de coalitiegesprekken openbaar te houden.’ Daarbij zitten er wat hem betreft direct vanaf het begin aan de besprekingsgingstafel enkele burgers uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. ‘Dit kunnen kiezers zijn die als ‘professional’ verstand van zaken hebben (hoveniersbedrijf, zorg) en/of ervaringsdeskundigen (mantelzorger, jeugdtrainer in vrije tijd). De open autoritaire stijl is nog steeds gangbaar in Nederland, hoewel er verwoede pogingen gedaan worden om de burger meer te betrekken bij het openbaar bestuur.’ Mulders haalt hierbij een spreuk aan van GHandi: ‘Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij!’

Informatieavond
Donderdag 15 maart is er een overleg over dit onderwerp, waarbij de partijen worden geïnformeerd over de mogelijkheden tot het aangaan van raadsbrede programma’s en akkoorden. Op Oisterwijknieuws.nl leest u eventuele tussentijdse besluitvorming hierover, mocht u de uitkomst van dat overleg willen meenemen in uw stemkeuze.

Delen: