banner

Oisterwijkse Kleine Meijerij over rendieren en Joodse Begraafplaats


Heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij opent deze editie met een door vice-voorzitter Anton van Dorp geschreven In memoriam, waarin hij terugblikt op de betekenis die de op 30 december 2017 overleden oud-voorzitter en ere-lid Noud Smits voor de vereniging heeft gehad.

Ruim een maand daarvoor had de redactie van Noud Smits nog een uitgebreid artikel ontvangen met wetenswaardigheden over de Rendierhoeve ten behoeve van plaatsing in het vlugschrift. Het eerste deel van dit artikel is nu opgenomen in deze aflevering, bijzonder jammer dat Noud dit niet meer heeft mogen meemaken. In dit eerste deel wordt de komst van de wielerbaan besproken die rond 1900 op de plek van de bebouwing van wat we nu kennen als de Rendierhoeve werd aangelegd nabij café Halfweg aan de weg van Tilburg naar Moergestel. Na de wielerbaan kwam er een refugiehuis, tijdelijk klooster, voor uit Frankrijk gevluchte trappistinnen en tijdens de Eerste Wereldoorlog huisden er militairen en Belgische vluchtelingen. De Tilburgse fabrikantenfamiliefamilie Van den Bergh kocht het in 1917 en gezien het beeldmerk van de Aabe-fabrieken kreeg het pand de naam Rendierhoeve. Meer over het pand na die tijd volgt in het tweede deel dat in nummer 2 zal verschijnen.

Kees Welmers schrijft over de voortgang die geboekt wordt met het laten vertalen van de in een mengelmoes van Hebreeuws en Jiddisch geschreven manuscripten van de oude Joodse gemeente te Oisterwijk. De manuscripten stammen uit de tweede helft van de 18e eeuw en zijn alleen door specialisten te vertalen naar hedendaags Nederlands. Kortom, een stevige klus, maar wel belangrijk omdat het unieke en rijke bronnen zijn van een landelijke gemeenschap. Er worden overigens nog sponsoren gezocht voor het project.

Janneke en Hannah

Henk van Helvert tekent een aantal herinneringen op aan de op 10 december 2017 overleden Kees Verhoeven, beter bekend bij onze lezers als de schrijver van de artikelenserie ‘Haarense Zegswijzen’. Wim de Bakker maakte er een kwartierstaat bij en uit de nog aanwezige voorraad Haarense Zegswijzen worden weer enkele zegswijzen in dialect gepubliceerd.

Verder een artikel van Anton van Dorp over slager Gerrit Janse uit Udenhout die tijdens de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd werd en zijn vak in het leger moest gaan uitoefenen.

De webtip wijst op de website www.canonvanesch.com opgezet door Theo van Dooren waarin hij in meer dan 100 afbeeldingen de geschiedenis van Esch toont. Een mooi initiatief waarmee onze Kring over twee canon beschikt. Oisterwijk had er namelijk ook al een. Benieuwd wanner de andere plaatsen volgen.

De boekaankondigingen attenderen op recent verschenen historische boeken: over 100 jaar Nieuwsklok, over verhalen over joden en christenen in ‘Groot’-Tilburg, grammofoonplatenpionier J.M. Beekmans en in Symboliek van een toren gaat het over de toren van de Helvoirtse Nicolaaskerk. jaargang.

Deze aflevering 1 van De Kleine Meijerij is verkrijgbaar bij Boekhandel Oisterwijk, Novy van Wezel te Moergestel en het Heemcentrum van De Kleine Meijerij aan de Spoorlaan 70 te Oisterwijk.

Delen: