banner

Lezing Ode aan de natuur in bibliotheek Oisterwijk


De Boekenweek 2018 komt eraan en het thema dit jaar is “Natuur”. Jan Terlouw schrijft een essay met het motto : ”de natuur, daar horen wij bij”.
Vanaf de schepping of vanaf het begin van zijn verschijnen in de evolutie – in ieder geval sinds mensenheugenis – is de mens deel van de natuur. Zijn rol en positie zijn echter wel veranderd.

De Bibliotheek Oisterwijk organiseert rondom het thema natuur een lezing van Rini Kerstens (IVN), op woensdagavond 14 maart om 20.00 uur is hij te gast in Tiliander. Entreeprijs €5.00 inclusief koffie/thee vooraf. IVN leden en bibliotheekleden krijgen €2.50 korting.

Bezoek de Oisterwijkse Kampina (Foto: Rob Rokven)

Rini vertelt: “Eerst leefde de mens in een volstrekte verbondenheid mét en totale afhankelijkheid ván de natuur. In een poging de omringende wereld te duiden ontstonden veel verhalen en mythen. Geloof en bijgeloof gaven de natuur en natuurverschijnselen een plaats en een naam. Later wordt de rede veel meer leidend. Systematisch ontdekken en onderzoeken. Kennis en inzicht groeien. Dit leidt tot begrip en fascinatie, maar ook tot het idee dat de mens de natuur kan en moet beheersen. Het gevoel dat de mens “bovengeschikt” is aan de collega’s levende wezens, de planten en de dieren. Uiteenlopende (natuur-)rampen, uitsterven van soorten en ongewenste plaagvorming van andere zijn echter tekenen van de beperktheid van onze “almacht”. Dat besef kan ons terugvoeren naar de juiste plek van de mens als onderdeel van de natuur. Minder afhankelijk wellicht dan voorheen, maar in een vernieuwde, intense verbondenheid.”

In de presentatie wordt aan de hand van een aantal verhalen de positie van de mens in het verleden geschetst. Daarnaast zullen voorbeelden uit de ons direct omringende natuur een beeld geven van de complexe relaties tussen organismen en van hun schoonheid. Maar ook van het “onbegrijpelijke” en de vele vragen die resteren. Verwondering, fascinatie en bewondering kunnen ons misschien terugbrengen naar een meer bescheiden plek die ons past. Een rol in de natuur waar wij bij horen, maar waarin we wel onze plaats weten.

Delen: