banner

Kerkberichten: Protestantse Gemeente Oisterwijk


Hieronder leest u informatie over de activiteiten van de Protestantse Gemeente in Oisterwijk:

Het Protestantse kerkje in de Kerkstraat in Oisterwijk. (tekening Pierre Lombarts)

Het Protestantse kerkje in de Kerkstraat in Oisterwijk. (tekening Pierre Lombarts)

Op zondag 18 maart wordt aan het begin van de viering (we starten om 10.15 uur) het kunstwerk ‘De Wijnrank’ in de blinde raamboog van onze kerk onthuld. Het kunstwerk is gemaakt door het Moergestelse kunstenaarsechtpaar Bas en Nicole Berkelmans.

Na de renovatie van onze kerk in 2013 is lang nagedacht over de invulling van de raamboog, maar er kwam geen enkel kunstwerk voorbij waarover de interieurcommissie enthousiast was. Maar toen in 2016 een expositie van Bas en Nicole Berkelmans in onze kerk werd georganiseerd, was het raak. Deze tentoonstelling kreeg van bezoekers en kerkgangers een hoge waardering. De metalen objecten kwamen op de lichte kerkwanden goed uit.

Christelijke symbolen
Dit was aanleiding voor de interieurcommissie om met de kunstenaars in gesprek te gaan om te kijken of zij mogelijkheden zagen voor een kunstwerk in de raamboog. Er werd gedacht aan christelijke symbolen zoals: kruis, vis, anker, alpha en omega, druiven, korenaar, levensboom etc. Dat sloeg aan en binnen de kortste keren lagen er enkele ontwerpen op tafel. Na rijp beraad koos de interieurcommissie gekozen voor een wijnrank. De kerkenraad gaf groen licht.

‘Ik ben de wijnstok’
In de Bijbel treft men op vele plaatsen de symboliek van de wijn aan en daaraan worden overwegend positieve elementen gekoppeld, zoals Gods goedheid, vrede, liefde en levensvreugde. Ook is de wijnrank een symbool van welstand en vruchtbaarheid. In het Nieuwe Testament wordt in een aantal gelijkenissen het beeld van de wijn en de wijngaard door Jezus gebruikt. In de bruiloft te Kana staat ook wijn centraal. In het evangelie volgens Johannes (15: 5) zegt Jezus: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

Voorganger deze zondag is ds. Winanda de Vroe
De collectes zijn voor Kerk in Actie: kinderen in de knel, en voor de eigen kerk. Er is kindernevendienst en crèche.

Om 12 uur is er Kerk op Schoot
Dit is een dienst voor de kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders.

Delen: