banner

Inwoners Oisterwijk krijgen geen antwoord op vragen varkensstal


Partij PrO heeft vragen gesteld aan het college (burgemeester en wethouders) over het uitblijven van antwoord op vragen van inwoners, betreffende het handelen van een varkensboer.

‘In de zomer van 2017 werden daar 5 silo’s geplaatst . Het zou gaan om voersilo’s, die zonder vergunning geplaatst mochten worden. De Vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk (WOO) geeft nu echter aan dat er in de silo’s mest wordt opgeslagen en heeft hierover ook een mail gestuurd aan de gemeente.’ Volgens PrO is bij de verwerking van mest wel zeker een vergunning nodig, en willen de inwoners, alvorens er een vergunning komt, dat de huidige overlast wordt aangepakt.

Begin dit jaar zou de vereniging aan de gemeente hierover een mail hebben gezonden, maar die bleef vooralsnog onbeantwoord. Pro wil weten waarom inwoners nog geen antwoord hebben gekregen, waarom er verkeerde informatie is gegeven over de silo’s, of er al of geen vergunning voor is of komt, en wat de vervolgstappen van de gemeente zullen zijn.

Delen: