banner

Slechtvalken neergestreken op Oisterwijkse Petruskerk


De Petruskerk uit de hand van architect Pierre Cuypers, naar een voorbeeld van de kerk in Trier, is heel bewonderenswaardig, maar er is meer. Slechtvalken hebben er hun domicilie gekozen. Is dat niet gaaf? Een van de mooiste en zeker snelste valk is in ons stadje komen wonen.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is een vreemd woord en veel mensen hebben er nog nooit van gehoord. “Bio” betekent leven “diversiteit” betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit staat dus voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Het is belangrijk dat we –bijvoorbeeld- niet alleen maar meeuwen hebben, maar ook mussen, niet alleen gras, maar ook zand. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur omdat er verschillende soorten zijn blijft de natuur in evenwicht. Bij de Gemeente Oisterwijk staat werken aan verbetering van de biodiversiteit hoog in het vaandel. Met een koppel slechtvalken erbij, is Oisterwijk dan ook heel blij. Slechtvalken hebben ook goed geprofiteerd van soortbescherming, nadat de soort bijna uitgestorven is geweest door pesticiden. Ze broeden in Nederland het liefst op hoge gebouwen, tot midden in de stad en wellicht gaat dat nu dus ook gebeuren in Oisterwijk. Dat is heel goed voor de biodiversiteit.

Ontdekker

Slechtvalk op de kerktoren van de Oisterwijkse Petruskerk (Foto: Corine Goldschmidt).

Corine van der Steen-Goldschmidt, groot liefhebber van roofvogels, zag half augustus voor het eerst een roofvogel op de St. Petruskerk zitten. ‘Als ik door onze tuin loop werp ik altijd als vanzelfsprekend een blik op de kerk. Dat deed ik toen ook. Ik kon mijn ogen niet geloven, ik liep achteruit om te zien of ik het goed zag. Er zat een slechtvalk vrouwtje! Ze keek vanaf haar hoge zitplaats, op een torentje boven een van de luikjes, met die prachtige, donkere ogen, neer op onze straat. Een paar dagen later had deze dame gezelschap van een mannetje. Ze hebben de hele winter met grote regelmaat op de kerk gezeten. Het was nog even de vraag of het overwinteraars betrof die in het voorjaar weer naar Scandinavië of de Russische toendra’s zouden vertrekken om daar te gaan broeden. Totdat ik foto’s vanuit onze tuin kon maken waarop de voorzitter van de Werkgroep Slechtvalk Nederland, Peter van Geneijgen, de ring kon lezen die het mannetje draagt zodat we weten dat deze slechtvalk in Nederland is geboren en geringd.

Bewustwording
Dat de slechtvalk bezig is deel uit te maken van onze Parel in het groen, biedt kansen. Mensen bekend laten worden met zo’n prachtig dier heeft een andere uitwerking dan alleen van een plaatje of een scherm. Het is van grote meerwaarde dat we kinderen die opgroeien in een omgeving waar een slechtvalk huist, de vogel kunnen laten zien die bijna uitgestorven was geweest. Sinds de jaren 90 is de slechtvalk bezig terug te komen, een verhaal dat verteld moet worden in deze tijd waarin de strijd om natuur te behouden en te redden urgenter is dan ooit. En waarin zoals met de slechtvalk successen worden geboekt! Bewustwording en zorg voor de omgeving waarin natuur een grote(re) rol zou moeten spelen, is hierin cruciaal. De aanwezigheid van een slechtvalkenpaar biedt hierin grote kansen die we niet moeten laten liggen.

Delen: