banner

Raadsleden VVD Oisterwijk pleegden kiezersbedrog


Jaren lang heeft hij het geaccepteerd, of het minstens verzwegen. Het komt er nu uit, in een ingezonden brief in de Nieuwsklok: Volgens Ruud van de Ven was er sprake van kiezersbedrog! En wellicht een opsteker voor de herintreders van het CDA: Ruud wil eerherstel!

Ruud van de Ven, voormalig fractievoorzitter en tot enkele maanden terug de frontman van Algemeen Belang (AB), heeft de afgelopen jaren in de gemeentelijke regering samengewerkt met de VVD. Blijkbaar heeft hij daar geen vrienden gemaakt, of dat vriendelijke gaat er deze week vanaf, want zo verwacht hij zelf: ‘Dit zal niet iedereen welgevallig zijn.’ Met niet mis te verstane woorden verklaard Ruud dat er eerder sprake is geweest van kiezersbedrog (zie zijn ingezonden brief onder).

Anton van Tuil en Con van Beckhoven, toen CDA en nu VVD raadsleden, ontkennen desgevraagd dat er sprake is van kiezersbedrog (zie hun reactie onder) en vinden de actie van Ruud stijlloos. Zelf pakken ze overigens nog wel even terug op de uitspraken van, zoals zij het noemen ‘bouwpastoor’, CDA’er Noël Suurmeijer. Deze verklaarde in het Brabants Dagblad dat de VVD van de kiezers de rekening gepresenteerd zou krijgen:  ‘Overlopen waardeert de kiezer niet’. Later distantieerde Noël zich van dat artikel en bestempelde hij de journalist als onbekwaam, maar een inhoudelijke uitleg kwam er desgevraagd niet.

Verschuiving

De fractievoorzitters van de vijf partijen direct na de verkiezingen in 2014. Met v.l.n.r. Ruud van de Ven (AB, trekt nu aan de bel), Ina Batenburg (VVD, later wethouder) Carlo van Esch (PGB), Con van Beckhoven (CDA, later VVD) en Ruud van der Star (PrO) (foto Joris van der Pijll).

Beide verkiesbare CDA leden werden bij de verkiezingen van 2014 door CDA stemmers verkozen tot raadslid, maar stapten na interne problemen bij het CDA over naar hun toenmalige politieke opponent, de VVD.  AB had net met PGB en de VVD een regering gevormd – CDA was daar geen onderdeel van – en het werd dus ook een overstap van oppositie naar coalitie. Deze plotselinge verandering in de politieke verhoudingen vormde dan ook een vreemde situatie, en werd door verschillende mensen als kiezersbedrog gezien. AB begon als grootste partij, maar beide heren hielpen met hun overstap de VVD eveneens aan een toppositie. Er ontstond een verschuiving in eerdere verhoudingen.

Breuk

PGB was voor een regeringsmeerderheid in de raad niet meer nodig. Hoewel er door geen van de partijen ooit uitleg over is gegeven, is duidelijk dat dit heeft bijgedragen aan het wegsturen van PGB uit de regering, en het vertrek van hun wethouder Wim Lemmens. PGB kreeg in de nieuwe verhoudingen minder zeggenschap, de spanningen moeten ergens te hoog opgelopen zijn, de bom barstte, de eerste breuk was een feit. Saillant detail: VVD wethouder Ina Batenburg gaf aan er niks van te weten, maar deze moest later toegeven dat de gesprekken over deze breuk in haar woonhuis hadden plaats gevonden.

Scheurtjes

Ruud is blijkbaar ‘verlost’ van het partij-juk, en deelt een toch wel opvallende stevige tik uit naar zijn regeringspartner, de collega’s van de VVD. Hij roept de kiezers op ‘dit kiezersbedrog recht te zetten’. Had hij dit eerder gedaan, bijvoorbeeld ten tijde van de overstap, dan was er bijna zeker sprake geweest van een coalitiebreuk, en hadden de partijen een nieuwe regering moeten vormen. De afgelopen drie jaar hadden er dan heel anders uit gezien. Dat er bij zowel AB als VVD de laatste tijd toch scheurtjes zijn ontstaan, mag ook nu blijken, en werd overigens ook vorig jaar goed zichtbaar bij de raadsbehandeling van enkele gevoelige integriteitskwesties. VVD had beloofd om AB te steunen, maar die belofte werd volgens AB niet waar gemaakt.

 

De ingezonden mening van Ruud, deze week in de Nieuwsklok:

Kiezers laat je niet kisten!

De verkiezingsstrijd begint op stoom te komen en zoals u mogelijk weet, komt maar +/- 54% van de kiesgerechtigde bevolking van de gemeente Oisterwijk nog stemmen. Tot overmaat van ramp zijn er na de gemeenteraad verkiezingen van  2014 ook nog 1355 stemmen op het CDA verloren gegaan, doordat de twee raadsleden van het CDA klakkeloos overliepen naar de VVD en daarmee hun verkiezingsbeloften inruilden voor die van de VVD. Met als gevolg dat het CDA niet meer vertegenwoordigd was in de raad en de VVD hierdoor twee extra zetels vergaarde.

Verschillende kiezers hebben mij laten weten hierover zeer teleurgesteld te zijn in de politiek en aangegeven mogelijk niet meer te gaan stemmen. Ik roep al die teleurgestelde kiezers bij deze op dit nu juist wel te gaan doen, om dit kiezersbedrog weer recht te zetten.

Ruud van de Ven
Op persoonlijke titel

 

De reactie van de beide VVD raadsleden en hun partij:

Ten eerste een terugblik:
Kiezersbedrog en stemmenroof is dat je je onder de vlag van de ene partij laat verkiezen, om vervolgens uit de partij te stappen en de zetels voor jezelf te houden. Daarvan is in dit geval geen sprake geweest. Wij hebben het CDA niet verlaten. Het CDA is ontploft. Vervolgens zaten wij als gekozen raadsleden in de raad namens een afdeling die feitelijk niet meer bestond. Je kunt dan twee dingen doen. Of je gaat verder als de zoveelste splinterfractie die nergens aansluiting bij heeft, om na de volgende verkiezingen te verdwijnen zonder dat je in de tussenliggende vier jaar een rol van betekenis hebt gespeeld, of je zoekt aansluiting bij een partij waarvan jij denkt dat die het beste aansluit bij degenen die op jou hebben gestemd. Wij hebben voor het laatste gekozen, niet alleen omdat de VVD het beste aansloot bij datgene waar het CDA voor stond, maar ook omdat de VVD-fractie niet zo groot was dat onze twee zetels in het grote geheel zouden wegvallen. Met onze keuze hebben wij dus niet alleen gehandeld op de manier waarvan wij vonden dat die het beste bij ons mandaat paste, maar hebben wij ook een bijdrage kunnen leveren aan een coalitie, waar wij als CDA anders misschien niet eens aan hadden kunnen deelnemen.

Dàt het CDA is opgeblazen was niet onze keuze. Over de gebeurtenissen van destijds is vier jaar geleden al het nodige geschreven, ook in de kranten en op Oisterwijk Nieuws. We hebben er geen enkele behoefte aan om deze hele discussie opnieuw te voeren. Er zijn genoeg mensen beschadigd. Wij hebben het beste gemaakt van de situatie, waarin wij als gekozen raadsleden terechtgekomen waren. Om dat af te doen als kiezersbedrog en stemmenroof vinden wij stijlloos.

Ten tweede een verantwoording.
In de afgelopen vier jaar hebben wij keihard gewerkt om het vertrouwen van de mensen, die op ons hebben gestemd, waar te maken. Ook al zaten wij in de fractie van de VVD; alle keuzes die wij hebben gemaakt en alle stemmen die wij hebben uitgebracht konden wij naar onze achterban verantwoorden. Niemand heeft ons in de achterliggende jaren aangesproken over iets dat wij niet zouden hebben gedaan als wij nog onder de CDA-vlag hadden mogen werken. Niemand heeft ons dan ook beticht van kiezersbedrog of stemmenroof, zelfs niet vanuit de andere politieke partijen, totdat begin vorig jaar de “bouwpastoor” van de nieuw op te richten CDA-afdeling het nodig vond om dit soort woorden te gebruiken. De man in kwestie is inmiddels van het toneel verdwenen en de nieuwe CDA-mensen lijken zich vooral op de toekomst te richten, maar kennelijk blijven mensen als Ruud van de Ven het nodig vinden om het verleden op te rakelen.

Wij vinden het jammer dat juist een collega-raadslid, met wie wij in de afgelopen jaren in de coalitie hebben mogen samenwerken, het nodig vindt om niet een discussie op inhoud te voeren, maar meent zich van dit soort goedkope argumenten te moeten bedienen om nog iets van zich te laten horen. Hij leeft kennelijk in het verleden. Wij kijken naar de toekomst. De kiezer ook, denken wij.

Con van Beckhoven
Anton van Tuyl
VVD Oisterwijk

Delen: