banner

Politiek Oisterwijk wil gezamenlijk raadsprogramma


De verkiezingscampagne is begonnen, zo ook de gesprekken met politici over de komende regeringsperiode.

Opvallend was, dat bij de gesprekken onder de partijen bij Lovo, werd geopperd om na de verkiezingen niet over te gaan tot het gebruikelijke regeringsprogramma, maar te gaan voor een raadsprogramma.

Een regeringsprogramma, ofwel coalitieprogramma, is gebaseerd op wat de coalitie (de samenwerkende partijen die gaan regeren met gezamenlijk de meest behaalde raadszetels) voor de komende vier jaar wensen, nastreven en willen realiseren, en wordt alleen door deze partijen samengesteld. Een raadsprogramma is een programma waarbij alle partijen inspraak hebben in de richting die men op wil.

Politici aan tafel bij Lovo, komen tot opvallende plannen…  (Foto: Joris van der Pijll).

Gevolg

Het gevolg van een dergelijke raadsbrede samenwerking, zo werd geopperd door de partijen aan tafel, kan zijn dat er minder discussie is over partijkleur en er door de partijen minder negatief heen en weer gepubliceerd wordt over wat andere partijen fout zouden doen, en er juist meer aandacht en ruimte is voor de inhoud, het zoeken naar de beste keuze voor de inwoners. Uiteraard hangt het succes van deze keuze af, van de al of niet medewerking van de gekozen raadslieden.

Voorlopig, tot aan de verkiezingen, is er aandacht voor de diverse standpunten van de partijen, zodat de kiezer zich een indruk kan vormen van welke partij hem of haar het beste vertegenwoordigt. Voor de lokale media zal dat vooral bestaan uit het weergeven van wat de politici zelf zeggen te willen gaan doen. Uiteraard speelt daar voor de inwoners ook een indruk uit het verleden mee; want wat partijen de kiezer nu beloven, zal door de inwoners ook afgespiegeld kunnen worden op wat ze tot nu toe gedaan hebben.

In de media

In aanloop naar de verkiezingen volgt er wekelijks een uitzending van Lovo. Op maandag 19 maart wordt om 20.30 uur live vanuit Den Boogaard het lijsttrekkersdebat uitgezonden door Moergestel TV, vooraf is er donderdag 15 maart vanaf 19.00 uur het programma De Voorronde, met diverse vragen en stellingen. Op 21 maart volgt om 21.00 uur live via Lovo de verkiezingsavond, met de eerste resultaten vanuit de stembus. In de Nieuwsklok en op Oisterwijknieuws.nl volgen in aanloop naar de verkiezingen de opvallende nieuwsberichten, een overzicht van standpunten, de deelnemende partijen en hun koplopers komen in beeld.

Volg dit alles, met tevens een digitale stemwijzer, via onderstaande links:

Delen: