banner

Inwoner Oisterwijk raakt van kwaad tot erger


Tussen de wal en het schip: organisaties leveren allen wat ze behoren te doen, volgens hun taak, binnen hun hokje, maar wat als je niet in het hokje past? Dan val je van de wal, naast de boot, tussen de wal en het schip, en dreig je te ‘verdrinken’.

Het is zeker niet gezegd dat medewerkers van zorginstellingen, maatschappelijk werkers, ambtenaren en wijkagenten hun best niet doen; ook is niet gezegd dat organisaties dergelijke situaties niet heel graag willen voorkomen. Toch is het helaas wel zo, dat er mensen zijn die keihard de gevolgen ervaren van een gebrek in de zorg, en daardoor om wat voor reden ook, meestal een combinatie van factoren, in een gat vallen. Gevolgen zijn onder andere eenzaamheid, verwaarlozing, ziekte, verslaving, misbruik, overlast, criminaliteit, en zelfs overlijden komt voor. In algemene zin kunnen we gerust zeggen dat niemand dat wil.

En toch

De laatste spullen staan op straat…

Verschillende professionele organisaties waren er al een aantal weken van op de hoogte dat het zou gaan gebeuren: Woningstichting Leystromen, Gemeente Oisterwijk, Wijkagent en Woonbegeleiding van ASVZ, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Toch kon het gebeuren dat afgelopen maandag een zorg behoevende cliënt van ASVZ, huurder van Leystromen, op straat kwam te staan. Een paar tassen met spullen op de stoep, en nu?

Betrokken buurtbewoners hadden het aan zien komen, vier weken terug aan de bel getrokken, twee weken terug nog een keer, en stonden maandag met de handen in het haar. Ook maandag werd aan de bel getrokken, ‘het is onder de aandacht’ liet de gemeente weten… maar daadwerkelijke hulp bleef uit. De bewoner in kwestie vertelt aan onze redactie wat hij zoal heeft meegemaakt, en wat hij voor problemen heeft.

De bewoner heeft maandag in de loop van de dag een plek gevonden in een caravan. Uit navraag bij verschillende ook professioneel betrokkenen, blijkt dit op zijn zachts gezegd ‘een situatie die alles behalve bevorderlijk is voor deze persoon’. Of er verder voor hem snel een beter oplossing komt is nog niet bekend; wat hulp biedende medebewoners eventueel kunnen doen evenmin.

Maatwerk
Op de zorg is veel bezuinigd; het zou volgens de deskundigen mogelijk moeten zijn als we met elkaar proberen de medemens te helpen, en waar nodig goed maatwerk te leveren. Politici hebben het daar deze periode veel over en eigenlijk zeggen ze allen ongeveer hetzelfde: We moeten het samen doen, juiste zorg met maatwerk voor het individu, met hulp van familie of buren, en ondersteuning van professionals waar nodig. Zeker is, dat de buurtbewoners die ondersteuning niet hebben ervaren, bij de hulp die ze aan hun wijkbewoner hebben willen bieden.

Opgelost?
Vier weken terug en twee weken terug werd er een brief verzonden aan de gemeente en raadsleden. Naar aanleiding van de gebeurtenis van afgelopen maandag hebben wij vragen gesteld aan de politici:
VVD, het is bijna gebruikelijk, gaf geen enkele reactie.
Algemeen Belang, tevens de partij van verantwoordelijk wethouder Peter Smit, gaf geen enkele reactie.
Peter Smit zelf gaf ook geen reactie, van de woordvoerder van het college mochten we vernemen dat ‘het onder de aandacht is’.
PGB heeft om uitleg gevraagd bij burgemeester en wethouders, verder bleef het stil, mogelijk doet PGB er later iets mee? Helaas wacht ‘Nu’ niet op ‘Later’.
CDA voorman Guus Mulders reageert wel, maar geeft aan dat ze onvoldoende weten van de zaak om hier iets zinnigs over te zeggen. ‘In het algemeen moet zulk leed voorkomen worden en de gemeente en instanties moeten daarbij zoveel mogelijk steun bieden.’
PrO fractievoorzitter Jan de Laat: ‘Wij hebben ons laten informeren over deze situatie en begrijpen dat de acute situatie is opgelost.’

Delen: