banner

Haaren bij Oisterwijk na regeerperiode van drie jaar


Net als eerder, heeft de gemeenteraad van Oisterwijk donderdagavond wederom ingestemd met een principe akkoord over een toekomstige deelname aan de herindeling van Gemeente Haaren, waarin kort samengevat het Dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk komt.

Ook is een voorkeursdatum uitgesproken over een datum, die zal liggen op 1 januari 2021, wat tevens tot gevolg heeft dat de komende regeerperiode, waar we 21 maart verkiezingen voor hebben, geen vier maar drie jaar zal omvatten. De verkiezingen die noodzakelijk  gehouden worden kort voorafgaande aan de herindeling, zouden in dat geval plaats vinden eind 2020.  PrO zou liever 1 januari 2022 aanhouden.

Een dergelijk proces waarbij zes gemeenten zijn betrokken. Na  het door alle betrokken gemeenten te nemen principebesluit start een  proces waarbij tal van zaken nadere bestudering, af- en overeenstemming en formele besluitvorming vereist. Denk aan de nieuwe gemeentegrenzen, financiële consequenties, overname en toekomstige taken van het personeel en waarborgen van de dienstverlening voor de inwoners. Aandachtspunten voor de gemeente Oisterwijk zijn ook de gebeurtenissen op Haarendael en park Noenes, en wat daar voor de toekomst de gevolgen voor zijn.

Alle partijen waren het er over eens dat de raad intensief betrokken moet zijn en blijven in het komende proces, en niet alleen informatie, maar ook zeggenschap moet houden over het proces en de toekomstige vorming van de nieuwe gemeente.

Voorafgaande aan de definitieve besluitvorming, zal eerst een zogenaamd herindelingsplan worden opgesteld. Daarover kan vooraf worden gesproken en eenieder kan daarop zienswijzen indienen.

Delen: