banner

Alsnog vervoer op carnavalswagens in Haaren en Oisterwijk mogelijk


In Gemeente Haaren is de eerdere discussie over vervoer van jeugd op carnavalswagens opnieuw opgerakeld; daags voor carnaval door de burgemeester verboden.

Volgens een zorgelijk bericht in het Brabants Dagblad, gebaseerd op een brief van de Haarense burgemeester, is er in de gemeente Haaren een totaal verbod op vervoer van personen op de carnavalswagens; niet alleen op open wagens, maar ook op de gesloten wagens, en dat is een opmerkelijk besluit. Het zou ook in Oisterwijk gelden!

Haarense jeugd in Oisterwijkse optocht…

Een aantal jaren terug zijn hierover in Oisterwijk afspraken gemaakt, met het oog op veiligheid. Er zijn toen afspraken gemaakt om de veiligheid te verbeteren, maar vervoer op wagens van dorp naar dorp was nog steeds goed mogelijk. Met duidelijk afspraken en richtlijnen werd een gedoogbeleid ingesteld.

In het bericht staat echter vermeld dat de burgemeester van Oisterwijk dit gedoogbeleid zou hebben ingetrokken. Daarmee zou het verbod in Haaren, eveneens in Oisterwijk van kracht zijn.

In Oisterwijk mag het!

De gemeente Oisterwijk heeft kennis genomen van dit bericht, en geeft desgevraagd aan dat de regels in Oisterwijk anders zijn: ‘In Oisterwijk is het zo dat we carnavalskarren gedogen die meedoen aan een vergunde optocht of evenement, mits ze rijden met beperkte snelheid en zonder harde muziek.’

Hiermee is er enige controle op veiligheid van de wagens, en kunnen deze met beperkte snelheid toch gebruikt worden om van dorp naar dorp te rijden, inclusief de jeugd op de wagen…

Halfweg

De vraag was eerder vandaag nog, hoe gemeente Haaren omgaat met wagens die vanuit Oisterwijk naar Haaren rijden. Het lijkt onmogelijk om op de grens uit te stappen en te gaan lopen, of extra bussen in te zetten. Het antwoord kwam vanmiddag:

De raadszaal in Haaren zat goed vol met betrokken en bezorgde inwoners (Foto: Joris van der Pijll).

Update!
Vanmiddag om 15.00 uur is er een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis in Haaren, waar de burgemeester uitleg heeft gegeven over de aanleiding van de verscherpte maatregelen. Er is een nuance aangebracht, en de gemeente is de jeugd enigszins tegemoet gekomen.

Ongeveer 100-150 inwoners uit de gemeente, jeugd en vertegenwoordigers, sympathisanten en ouders, waren aanwezig om de uitleg aan te horen, en er vragen over te stellen.

De burgemeester gaf aan een wildgroei te willen tegen gaan, van wagens met carnaval vierende jeugd, die door dorpen rijden of her en der bijeenkomsten organiseren, zonder dat daar vergunning voor is. Een maatregel waar in principe van velen begrip voor is, ware het niet dat de maatregel die nu genomen is voor de aanwezigen te ver ging en zeker te kort dag werd aangekondigd.

Door de gemeente Haaren werd vanmiddag alsnog een mogelijkheid geboden, die lijkt op de regels die in Oisterwijk worden gehanteerd. Kort samengevat komt het er op neer dat wagens met daarop de jeugd, wel over straat mogen, maar zonder geluid, langzaam rijdend, en alleen als ze op weg zijn van of naar een vergund evenement. De tijdslimiet in Haaren is gesteld op een half uur vooraf en na afloop.

Ook ritten van en naar vergunde evenementen in omliggende dorpen is toegestaan, mits aan de regels van de aldaar afgegeven vergunning wordt voldaan. Hiermee is mogelijk gemaakt dat groepen ook van en naar andere optochten kunnen rijden.

Bij binnenkomst zaten ambtenaren, politie en burgemeester gebroederlijk naast de organisatoren van de optochten en evenementen. Wat niet meteen betekende dat die al helemaal overtuigd waren: ‘We hebben zojuist van de burgemeester de aanvulling op onze vergunning ontvangen, en gaan die eerst even bestuderen wat daarvan de consequenties zijn,’ aldus een van de organisatoren, die voorafgaande aan de bijeenkomst waren bijgepraat.

Vanuit het publiek kwam de vraag: ‘Als geluid niet mag, mogen we dan wel zingen?’ Met enige vrolijke noot, werd daar met een lach instemmend op gereageerd. ‘En geluid van de telefoon?’ Toen net op dat moment een telefoon rinkelde, kwam er alsnog enige positieve stemming in de zaal.

Samengevat was het publiek, dat met flinke aantallen aanwezig was, vooral teleurgesteld in de korte termijn. Het maakt het de organisaties erg lastig zo kort voor carnaval, om nu nog aanpassingen te doen aan bijvoorbeeld programmering of vervoer te regelen.

Delen: