banner

Taalhuis vrijwilligers krijgen in Oisterwijk opleiding


Marijke Blesgraaf is er super tevreden mee, een positief begin van het nieuwe jaar, de Basistraining Taalvrijwilliger.

Het ROC organiseert op verzoek van onder andere Contour de Twern een training waaraan momenteel 14 mensen deelnemen. ‘Die willen graag andere mensen helpen met hun taal. Taal is heel wezenlijk voor iedereen: kun je je goed uitdrukken, duidelijk maken wat je voelt of wilt? Dat zoveel mensen daarbij waren vind ik al goed nieuws,’ aldus Marijke. Ze gaat met haar nieuw verworven kennis straks mensen helpen. ‘Sommige vrijwilligers werken 1 op 1 en anderen geven les aan een groepje. Maar omdat de taalniveaus zo verschillend zijn is individueel vaak nodig. En daarom zijn er veel vrijwilligers nodig!’

Het eerste Taalcafé in Oisterwijk was een succes!

In Oisterwijk is al een taalcafé (klik hier) en ook een Taalhuis in oprichting; een kast met boeken voor laaggeletterden staat al op de 1e verdieping in Tiliander. Als Taalhuisvrijwilliger ben je het gezicht en eerste aanspreekpunt voor mensen met een taalvraag. Omdat jij – straks – weet wat er allemaal op taalgebied te halen is, kun je deze mensen op weg helpen. Een Taalhuis is een herkenbare fysieke en laagdrempelige plek voor laaggeletterden en vrijwilligers om aan de slag te gaan met basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Voor deze of andere vrijwilligersfuncties, neem contact op met ContourdeTwern Oisterwijk, Blokshekken 3 of bel 013-5284080 of mail  info.oisterwijk@contourdetwern.nl

DTZ logo low

 

Delen: