banner

Raadsvoorstel Haaren bij Oisterwijk in de maak


 

De gemeenteraad van Haaren heeft op 21 december 2017 unaniem besloten over de toekomst van de gemeente. De kern van het besluit betreft het opsplitsen van de gemeente Haaren op 1 januari 2021 en als uiterste datum 1 januari 2022.

Dinsdag 9 januari 2018 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haaren, Tilburg, Boxtel, Oisterwijk, Heusden en Vught een constructief overleg gehad over de toekomstige opsplitsing van de gemeente Haaren. De colleges hebben hun medewerking uitgesproken om een raadsvoorstel voor te bereiden, waarbij de principe bereidheid wordt uitgesproken om de bestuurszorg voor een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Haaren over te nemen. Daarmee wordt een start gemaakt met de Arhi-procedure om de gemeente Haaren op te splitsen.

Unaniem zijn de colleges van mening dat de dienstverlening naar de inwoners tijdens dit proces gewaarborgd moet blijven. Voor de gemeente Haaren komt daar nadrukkelijk de zorg bij voor de medewerkers in dienst van de gemeente. De colleges stelden aan het eind van de bijeenkomst: ‘Wij blijven in gesprek en weten elkaar te vinden zo vaak als dat nodig is.’

Het is nu aan het college van de gemeente Oisterwijk, om een voorstel te doen aan de gemeenteraad van Oisterwijk, waarin de raad kan aangeven of ze het wel of niet eens zijn met de start van de procedure. Omdat er in maart verkiezingen zijn, en de raad daaruit gekozen zal worden voor een vooraf vast te stellen periode, zou dat besluit voor de verkiezingen genomen moeten worden. In dat geval weten de kiezers, dat ze een nieuwe raad kiezen die zich de komende 3-4 jaar bezig gaat houden met het vormen van een nieuwe gemeente, die van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom én Haaren.

Delen: