banner

Oisterwijk gaat voor verbeterde psychische zorg


Oisterwijk is kwetsbaar waar het gaat om de psychische gezondheid van haar inwoners, zo blijkt uit het onderzoek Kwetsbaar Brabant, augustus 2017. ‘Daarom moeten we de sociale veerkracht van deze inwoners versterken. Verschillende initiatieven willen hiertoe de krachten bundelen vanuit sociaal ondernemerschap. Dit vraagt om visie en gelijkwaardigheid in samenwerking,’ aldus de uitleg over een eind deze maand te ondertekenen manifest. Een groot aantal sociaal-maatschappelijke organisaties tekent het manifest om samen te komen tot een verbeterde sociale veerkracht, aanpak van de zorg voor psychisch kwetsbare medemensen.

Kwetsbaarheid van inwoners in Oisterwijk in kaart gebracht

Het manifest gaat over het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen, over de mate waarin kwetsbare mensen beschikking hebben over een sociaal netwerk, inkomen, opleiding, werk, publieke voorzieningen en woonkwaliteiten. ‘Samenredzaamheid’ is een sleutelwoord. Met het manifest willen de ondertekenaars de visie opstellen met de vraag: Hoe krijgen we meer ‘beweging in Oisterwijk’, realiseren we een sociaal veerkrachtige gemeente die samenredzaam is? Waarin kwetsbare mensen opgemerkt worden, in beeld zijn voordat er iets mis gaat.

 
DTZ logo low
 

Delen: