banner

Kerkberichten: Protestantse Gemeente Oisterwijk


Hieronder leest u informatie over de activiteiten van de Protestantse Gemeente in Oisterwijk:

Zondag 14 januari: ds. Wil van Egmond uit Oisterwijk, 10.15 uur
De collectes zijn voor het Alzheimercafé en voor de eigen kerk.
Er is kindernevendienst en crèche.

Agenda
10 januari 20.00 uur: 25+gespreksgroep – Prayer Course
13 januari 19.30 uur: Club 412
13 januari 20.00 uur: Concert Neva Ensemble uit St. Petersburg
15 januari 14.00 uur: Presentatie Zijderoute
15 januari 20.00 uur: Cursus ‘Vrouwen in de Bijbel’ door ds. Winanda de Vroe (2)
17 januari 10.00 uur: Gespreksgroep voor ouderen

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

Het Protestantse kerkje in de Kerkstraat in Oisterwijk. (tekening Pierre Lombarts)

Het Protestantse kerkje in de Kerkstraat in Oisterwijk. (tekening Pierre Lombarts)

 

 

Delen: