banner

Gemeente Oisterwijk vraagt miljoen meer voor nieuw zwembad


Op 4 januari heeft het college (burgemeester en wethouders) van de Gemeente Oisterwijk het voorstel goedgekeurd dat naar de raad gaat, voor de realisatie van het zwembad en sporthal op sportpark Den Donk. Het geheel gaat een miljoen meer kosten, daarvoor moet de raad nog toestemming geven.

Zo gaat het nieuwe gebouw er uit zien.

In het ontwerp zijn alle voorzieningen op de begane grond goed toegankelijk. Er wordt gebouwd met duurzame natuurlijke materialen en het energieverbruik is bijna neutraal o.a. door hergebruik van warmte en de plaatsing van zonnepanelen. Door gebruik te maken van verschillende hoogten en eenvoudig kleurgebruik past het gebouw past mooi in de omgeving. De nieuwe sportaccommodatie beschikt straks over één zwembad dat geschikt is voor het halen van zwemdiploma’s, speciale doelgroepen, de Oisterwijkse verenigingen en andere zwemactiviteiten. De nieuwe sporthal vervangt de huidige sporthal de Leye.

Van binnen is deze sfeer als ‘toon gezet’…

Extra budget

Het college had gerekend op een bedrag van ruim 10 miljoen euro. Door de stijgende bouwprijzen is er ruim 1 miljoen euro meer nodig voor de bouw en het meerjarig onderhoudsplan van de accommodatie. Hiervoor vraagt het college aan de raad om extra budget beschikbaar te stellen in de begroting.

Het college wil het sportpark fasegewijs aanpakken. De fusie van de Oisterwijkse voetbalclubs, de bouw van het scoutinggebouw, de borging van muziekfestival Intents en het initiatief van de stichting duurzaamheidsvallei rond kasteel Durendael zijn op het ontwerp nog van invloed. Op de beeldvormingsavond van 18 januari wordt het nieuwe ontwerp aan de raad gepresenteerd.

Als de raad op 22 februari 2018 instemt met de raadsvoorstellen dan kan de bouw van de sportaccommodatie in augustus 2018 starten. De sportaccommodatie kan een jaar later, in 2019 open.

Delen: