banner

Gemeente Oisterwijk moet eerder ingrijpen bij problemen spoor


Bij het ontstaan van problemen en gevaarlijke situaties rondom de spoorovergangen in Oisterwijk, is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid op de openbare weg. Dat blijkt uit de reactie op vragen van de VVD, naar aanleiding van recente langdurige blokkade van meerdere spoorovergangen die daarmee Oisterwijk in twee deelden.

Als er aan het spoor in Oisterwijk een storing is, of er is een trein gestrand, blijven er meerdere overwegen gesloten. Automobilisten, fietsers en voetgangers zoeken hun weg, maar komen veelal elders eveneens bij een gesloten overweg.

Zo waren in december op enig moment maar liefst vier overwegen afgesloten. De totale duur van de problemen was naar schatting 3 tot 4 uur. Het komt vaker voor dat meerdere spoorbomen langere tijd dicht blijven en ook de verderop gelegen overgangen geblokkeerd zijn. Reizigers worden in dat geval door de NS geïnformeerd en er worden waar nodig bussen ingezet. Wat verzuimd wordt is de informatie aan weggebruikers; er is geen verkeersregelaar en er worden aan weggebruikers geen alternatieve routes aangeboden. De mens eigen, die zoeken in onwetendheid van mogelijkheden en tijdsduur, de weg die het meest gevaarlijk is, tussen de gesloten spoorbomen door. Tot slot kunnen de files die hierdoor ontstaan, zo werd duidelijk gemaakt door een deskundige, belemmeringen veroorzaken voor hulpdiensten.

‘Naar aanleiding van de storing hebben burgemeester Hans Janssen en wethouder Sjef Verhoeven op 3 januari overleg gehad met de regiodirecteur van ProRail. In het gesprek kwam naar voren dat het in eerste instantie onduidelijk was wat de storing had veroorzaakt. Dit was de reden waarom de storing lang duurde,’ aldus de uitleg van de gemeente. De machinisten die op dat traject rijden moeten de overwegen claxonnerend en met lage snelheid van +/- 5 km per uur naderen. Voor de situatie op de weg wordt de politie geïnformeerd en die informeert de wegbeheerder, in dit geval de gemeente, deze zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de openbare weg.

Als treinen stranden, gaan de overwegen dicht, en is er in Oisterwijk geen doorkomen aan…  (Foto: Joris van der Pijll)

‘Na een korte evaluatie hebben we de conclusie getrokken dat er met betrekking tot het melden verbeteringen nodig zijn. We hebben daarom met ProRail afgesproken hoe we in het vervolg rechtstreeks contact met elkaar zullen hebben.’ Er is geen specifiek draaiboek voor dergelijke situaties, ‘op dit moment worden de afspraken aangescherpt over hoe we binnen onze organisatie dienen te handelen en te communiceren bij een dergelijke storing van langdurige aard.’

Samenvattend is de gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk om bij voorkomende calamiteiten aan het spoor het overige wegverkeer te regelen, weggebruikers te informeren en de veiligheid te waarborgen.

Oisterwijk in Beeld heeft de situatie in december vastgelegd:

Delen: