banner

Dinsdag weer Alzheimercafé Oisterwijk


Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte die veel vragen oproept. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Iemand met de ziekte van Alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, ontstaan steeds meer problemen met dagelijkse vaardigheden. Zowel voor de persoon met Alzheimer als de naasten heeft de ziekte erg veel impact. Ondersteuning in dit proces is van groot belang. Daarom is het goed dat er door heel Nederland Alzheimer café’s zijn geopend.

Op dinsdag 19 december stond in het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel de vraag centraal hoe de diagnose gesteld wordt bij dementie. Als gastspreker was een klinisch geriater uitgenodigd die kwam vertellen over zijn werk. Er werd gesproken over de verschillen tussen gewone vergeetachtigheid en dementie en er werd onderstreept waarom het zo belangrijk is om tijdig de diagnose te laten stellen. Omdat tot nu toe nog geen behandeling bestaat ter genezing van dementie kwam aan bod welke medische en psychosociale behandeling ingezet kan worden voor de patiënt en de mantelzorger, hoe deze behandeling er uit kan zien en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van medicatie.

Aandachtig luisteren en vragen stellen bij Alzheimercafé Oisterwijk (Foto: Marijke Brocken)

Dat dit onderwerp velen bezighoudt bleek uit de vragen die werden gesteld na de pauze. Vragen, zowel ten aanzien van de verwijzing en onderzoek, maar vooral ook vragen naar het verloop van het ziektebeeld en welke medicatie mogelijk is. Gezien de grote opkomst en de reacties van gasten kan gesteld worden dat de avond leerzaam en inspirerend was. Maar bovenal zoals door gasten aangegeven: “bijzonder, door de warme sfeer die door gasten wordt gevoeld”.

Volgende

Wilt u meer weten over het Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel? Kom vrijblijvend langs; de volgende café avond is op dinsdag 16 januari. Dan staat het thema centraal: de invloed van muziek bij dementie. Gastspreker is Rein van Bedaf, muziektherapeut en werkzaam met diverse doelgroepen, waaronder mensen met dementie. Met muziek kunnen dingen worden bereikt die in eerste instantie niet mogelijk lijken. Muziektherapie is een vorm van therapie waarbij een therapeut muziek inzet om een vooraf opgesteld behandeldoel te behalen. Muziek doet heel veel omdat het in de kern van de hersenen binnenkomt en vanuit daar alle hersendelen prikkelt. Rein van Bedaf zal naast de mondelinge uitleg ook een muzikale introductie geven om te laten ervaren wat muziek met mensen doet.

U bent van harte welkom, inloop vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 – 22.00 uur, locatie De Coppele, Prunusstraat 69 5061 AS Oisterwijk.

DTZ logo low

Delen: