banner

Zwembad Den Donk kan duurder uitvallen


Afgelopen week heeft de gemeente de gemeenteraad geïnformeerd over de status en voortgang van de ontwikkelingen op Sportpark Den Donk, met name over de te bouwen zwembad en sporthal.

Vogelvlucht van de locatie sportpark Den Donk (Bron: Gemeente Oisterwijk)

De aanbesteding van het zwembad en de sporthal loopt en binnenkort verwacht de gemeente de opdracht te kunnen gunnen. Ook wil de gemeente met de huidige exploitant van zwembad De Leije een overeenkomst sluiten voor de komende vijf jaar. Vanuit omwonenden en gebruikers zijn reacties gekomen op het ontwerp-bestemmingsplan, die zijn gericht op zorgen over parkeren, geluidsoverlast en de waterberging.

Kosten

Naar verwachting vallen de prijzen voor de bouw duurder uit dan begroot. Er is 8 miljoen begroot als richtbedrag, maar de gemeente verwacht dat de kosten hoger zullen uitvallen vanwege stijgende kosten in de markt. Ook verwacht de gemeente dat er nog meer prijsstijgingen zullen komen, die de aannemer niet wil dragen. Hoeveel kostenverhoging hieruit voort vloeit is nog onbekend.

Delen: