banner

Vergunning doorgang monumentale muur KVL Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk heeft vergunning verleend voor het huisvesten van een brouwerij op KVL.

 

Schets van de muur met de situering van de nieuw te realiseren doorgang.

Hierbij is tevens ingestemd met het realiseren van een voetgangersdoorgang in een monumentale muur met muurschildering, in de machinekamer van de KVL, de ruimte waar de stoommachine staat.

 

Historici en liefhebbers van het industrieel erfgoed waren hier tegen; de monumentencommissie heeft na beraad ingestemd en ook het college van B&W geeft die instemming. De bezwaren stonden overigens los van het mooie plan tot de realisatie van een brouwerij; velen zien deze herbestemming als een goede toepasselijke invulling.

Op de foto de betreffende muur (Foto: Joris van der Pijll).

Op de muur is een grote wandschildering aangebracht van een leerlooier met wereldbol. De schilderingen zijn van 1940 en tijdens de restauratie geconserveerd en bijgewerkt. Onder het toeziend oog van deze ‘leerlooier’, draait met regelmaat de gerestaureerde stoommachine, menig inwoner is daar de laatste jaren een kijkje gaan nemen en vele fotoliefhebbers genieten er van de bijzondere sfeer. De muurschildering, met ledersoorten en kenmerkende sierranden, boven het oorspronkelijke en eveneens gerestaureerde tegelwerk, is van de architect Nikolaus (Niko) Weigand. Weigand was de vroegere leidinggevende van het in 1940 opgerichte Bouwbureau van de KVL, waarover we in het boek 100 Verhalen van de Looierij uitgebreide informatie lezen.

Delen: