banner

Staking scholen Oisterwijk gaan door


De gewenste verhoging van budget voor de basisscholen, staan niet in het regeerakkoord. De leerkrachten nemen er geen genoegen mee; er moet meer geld komen.

Leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Als gevolg daarvan kampen de scholen nu al met een lerarentekort dat in de komende jaren alleen nog maar zal groeien. Met extra geld willen de scholen de salarissen in het primair onderwijs verhogen en de werkdruk verlagen. Het is volgens hen in ieders belang dat er in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren voor de klas staan.

In juni 2017 werd al eerder actie gevoerd om de zorgen over de toekomst van het basisonderwijs te uiten. Ondanks beloften van de politieke partijen in Den Haag heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Ook de staking van 5 oktober heeft nog geen resultaat geboekt. Leraren uit het basisonderwijs gaan op dinsdag 12 december opnieuw staken. Het gewenste resultaat bij diverse overleggen is uitgebleven, de basisscholen in het hele land gaan opnieuw op slot.

Detail situatie kan per school verschillend zijn, informatie daarover wordt door de school verstrekt.

 

 

Delen: