banner

Over drie jaar herindeling Haaren, besluit Oisterwijk nog voor maart


De gemeente Oisterwijk krijgt het verzoek om voor maart 2018 te besluiten over de voorgenomen herindeling met Haaren.De grote vraag is: Onder welke voorwaarden willen de politici en inwoners van Oisterwijk deze stap nemen?

De gemeenteraad van Haaren krijgt komende raadsvergadering het voorstel ter beoordeling om per 1 januari 2021 op te splitsen. In het tijdschema staat dat er in maart 2018 een principebesluit zou moeten zijn vanuit de buurgemeenten, waaronder Oisterwijk, of deze akkoord gaan met die herindeling. Het dorp Haaren zal hierdoor bij Oisterwijk worden gevoegd.

Verkiezingen

Indien dit voorstel doorgaat, zouden de komende verkiezingen in maart 2018 gericht zijn op een regeerperiode van 2,5 in plaats van 4 jaar. Eind 2020 komen er vervolgens verkiezingen voor een periode van 5,5 jaar. Na die verkiezingen zal er per 1 januari 2021 een herindeling plaats vinden.

In dit geval is er geen verkiezingsronde meer, voordat de gemeenteraad van Oisterwijk haar al of niet akkoord geeft op de voorgenomen herindeling.

Voorbarig

Dat het geheel een complex proces is, en er nog veel overleg plaats moet vinden, blijkt uit het verslag van de laatste Presidium vergadering, het overleg tussen de fractievoorzitters van de Oisterwijkse politieke partijen. Hier werd burgemeester Hans Janssen aangesproken op zijn voorbarige uitingen in de media, aangaande de volgens hem door Oisterwijk gewenste opsplitsingsdatum. ‘In de media heeft de burgemeester, naar aanleiding van de uitkomsten van de burgerraadpleging in Haaren, verklaard dat de gemeente Oisterwijk uitgaat van een herindeling uiterlijk per 1 januari 2021. Over dit antwoord is niet vooraf of achteraf gecommuniceerd met de raadsleden, zelfs niet met de fractievoorzitters. Men las het in de krant…’ zo staat vermeld.
Diverse politici in Oisterwijk houden vooralsnog vast aan een herindeling per januari 2022: ‘Er moet geen druk opgezet worden, het proces moet zorgvuldig gebeuren,’ aldus Carlo van Esch namens PGB. De burgemeester liet weten dat 2021 het dichtst de voorkeursdatum nadert die eerder in meerderheid door de raad werd genoemd. De fractievoorzitters hebben de burgemeester verzocht ervoor te zorgen dat de raad goed meegenomen gaat worden in dit hele proces.
Delen: