banner

Oisterwijk op zoek naar kasteel Durendaal


Stichting Duurzaamheidsvallei is bezig met het terugbrengen van een herinnering aan kasteel Durendaal. Het is daarbij niet de bedoeling om een historische reconstructie te maken, maar een impressie die de historie levendig maakt en tevens een verbinding maakt tussen Huize Moerenburg en kasteel Durendaal, een aantrekkelijke wandelroute binnen het gebied van de Duurzaamheidsvallei. De gemeente Oisterwijk heeft voor nader onderzoek en het maken van een schetsontwerp naar de locatie een bedrag van 11.500 euro beschikbaar gesteld.

Ongeveer in het midden van deze kaart, was ooit het kasteel Durendaal zichtbaar (Bron: Google Maps)

De stichting wil met dit project zorgen voor een kwaliteitsimpuls voor het gebied Duurzaamheidsvallei, dat is gelegen tussen de Moergestelseweg in Oisterwijk en de snelwegen bij Tilburg.In dat gebied ontwikkelt de stichting natuurontwikkeling en wil ze ook aandacht geven aan cultureel erfgoed en de bevordering van laagdrempelig toerisme. Het project geeft een culturele, sociale en economische impuls: door het project wordt het venster van verleden, heden en toekomst geopend. Er worden wandelroutes voorzien en het kan gebruikt worden voor educatie.

Het voormalige kasteel Durendael was gesitueerd langs de stroom, te midden van wat nu de voetbalvelden zijn van Sportpark D’n Donk, aan de Sportlaan in Oisterwijk. Mocht uit het onderzoek blijken dat de locatie van het kasteel de sportvelden overlapt, kan het zijn dat dit project vermenging krijgt met de aanpassingen aan de sportvelden.

Wikipedia omschrijft het kasteel als ‘een terrein van 98 bij 56 meter, waarop zich een Casteel, stallinge, koetshuis, washys en een hoef bevonden. Het kasteel omvatte de kleine sael, de groote sael, het agter camerke, de eerste keldercamer of mama’s camer, de tweede keldercamer, de keuke camer of sogenaamde groene camer, de keuke.

In het boek ‘Oisterwijk Een geschiedenis van meer dan 800 jaar’ van uitgeverij Kwartier van Oisterwijk staat een uitgebreid verhaal over het kasteel en haar bewoners, en tevens deze uitvergroting van een prentbriefkaart. In de verte zijn de restanten van de boerderij van Durendaal te ontwaren (rond 1950).

Delen: