banner

Heemkunde Oisterwijk zoekt vrijwilligers


Heemkundekring De Kleine Meijerij in Oisterwijk zet zich in om de belangstelling voor de kennis van eigen streek, volk en gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden te bevorderen.

Wat zijn de steekwoorden: bibliotheek, bidprentjes, oude gebruiksvoorwerpen, krantenknipsels, foto’s. Ze geven lezingen, elk kwartaal verschijnt een vlugschrift (mededelingenblad) en ze geven boeken uit.

De Heemkundekring is dringend op zoek naar diverse helpende handen: Coördinator ICT * Webmaster * Medewerker communicatie * Gastvrouwen, Gastheren.

Voor informatie of aanmeldingen kan je terecht bij vice-voorzitter Anton van Dorp via e-mail:avandorp@scarlet.nl of tel. 013 – 5334278.

Delen: