banner

Financiën Tiliander op schema maar geen inzage in cijfers


De veranderingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet voor beide cultuurcentra lopen volgens de stichting op schema, zoals geschetst.

Dat geeft de organisatie in een uitgebreide uitleg weer in een door hen opgestelde tussenrapportage. Cijfers die deze woorden kunnen onderbouwen worden niet beschikbaar gesteld; zowel gemeente als directie houden die cijfers vertrouwelijk.

‘De samenwerking met alle amateurverenigingen, sociaal culturele instellingen zoals de bibliotheek, VVV, Culturele kring en met sociaal maatschappelijke instellingen zoals RIBW, HVO, VSO zijn in 2017 verder verankerd binnen de organisatie en daarmee de bedrijfsvoering. De organisatie op beide locaties staan ten dienste van deze partners.’ En zo lezen we onder andere ook in de tussenrapportage: ‘In de eerste helft van 2017 is ingezet om een mooi professioneel programma voor seizoen 17-18 neer te leggen. Dit is zonder meer gelukt, gezien de positieve reacties die we hebben mogen ontvangen.’
De resultaten van de extra investering voor de interne verbouwing en toegankelijkheid zijn nog niet besproken, die volgen in een separaat verslag nadat alles is afgerond. Hoewel er aan kostenkant  begin 2017 volgens de organisatie betere cijfers zichtbaar zijn, verwacht de organisatie nog geen betere omzetcijfers. Dit komt omdat in 2017 een deel van de periode geen gebruik gemaakt kon worden van het gebouw vanwege de verbouwingen. Volgend jaar zouden die cijfers wel beter moeten zijn. De cijfers zelf, die kunnen we u niet laten zien, die zijn alleen voor ogen van de directie en de gemeente.

 

Delen: